Home Tags Chạy thận nhân tạo

Tag: chạy thận nhân tạo

Công văn 730/KCB-NV Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy...

Công văn 730/KCB-NV Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...