Home Tags Cập nhật hướng dẫn sử dụng

Tag: Cập nhật hướng dẫn sử dụng

Công văn 18366/QLD-ĐK Cập nhật hướng dẫn sử dụng Metformin

0
Công văn 18366/QLD-ĐK BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18366/QLD-ĐKV/v cập...

Công văn 18584/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý Levonorgestrel

0
Công văn 18584/QLD-ĐK BỘ Y TẾ        CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Công văn 18583/QLD-ĐK Cập nhật thông tin thuốc chứa Citicolin

0
  BỘ Y TẾ        CỤC QUẢN LÝ DƯỢC —-— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số 18583/QLD-ĐK V/v...
0868.552.633