cảnh báo thuốc giả Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Cảnh báo thuốc giả

Tag: cảnh báo thuốc giả

Công văn 4568/QLD-CL thuốc giả Vastarel 20 mg

Công văn 4568/QLD-CL thuốc giả Vastarel 20 mg BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...