Công văn 4568/QLD-CL thuốc giả Vastarel 20 mg

1239
Công văn 4568/QLD-CL
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 4568/QLD-CL thuốc giả Vastarel 20 mg

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 4568/QLD-CL
V/v thuốc giả Vastarel 20 mg
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:         Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/02/2017, Cục Quản lý Dược nhận được báo cáo của Văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội của Công ty Les Laboratoires Servier kèm theo kết quả điều tra phân tích hóa học, đặc điểm nhận biết về thuốc giả mang tên Vastarel 20 mg, SĐK: VN-16510-13, số lô SX: 929852, vỉ 30 viên, trên nhãn vỉ ghi mạo danh nhà sản xuất là Công ty Les Laboratoires Servier- France. Mẫu thuốc do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, chức vụ (PC 46) Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và yêu cầu xác minh.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:

– Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc Vastarel 20 mg, SĐK: VN-16510-13, số lô SX: 929852, vỉ 30 viên, trên nhãn vỉ ghi mạo danh nhà sản xuất là Công ty Les Laboratoires Servier- France và có một số đặc điểm khác với mẫu thuốc. Vastarel 20 mg thật do Công ty Les Laboratoires Servier- France sản xuất như sau:

Đặc điểm Thuốc Vastarel 20 mg giả Thuốc Vastarel 20 mg thật
Nhãn vỉ thuốc Chữ in mờ, nhòe

NSX ghi: “ Les Laboratories

Servier-France”

Chữ in rõ nét, dễ đọc

NSX ghi: “ Les Laboratoires

Servier-France”

 

  • Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng thuốc Vastarel 20 mg giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên;
  • Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của thuốc giả nêu trên; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành;

– Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược và cơ quan liên quan. Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
  • VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
  • Cục Quân Y – Bộ quốc phòng;
  • Cục Y tế – Bộ Công an;
  • Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ GTVT;
  • Website Cục QLD; các phòng: Thanh tra Dược MP, QLKD dược – Cục QLD;
  • Lưu: VT, CL (XH).

Công văn 4568/QLD-CL thuốc giả Vastarel 20 mg

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN GỐC: 4568_QLD_CL_VNRAS

[/sociallocker]