Home Tags Các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống

Tag: các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống

Công văn 456/QLD-ĐK Thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin, Ephedrin, Nitroglycerin

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 456/ QLD-ĐK V/v đăng...
0868.552.633