Home Tags Biệt dược gốc đợt 16

Tag: biệt dược gốc đợt 16

Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến hội đồng...

Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố DM thuốc biệt dược gốc chưa...

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt...

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 1 đến đợt 16 Các căn cứ cho Quyết định công bố danh mục...