bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Tag: bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 41/2017/TT-BYT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017 THÔNG TƯ Bãi bỏ...