Home Tags Antiseptic

Tag: antiseptic

Quyết định 02/QĐ-MT năm 2018 rút số đăng ký lưu hành...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/QĐ-MT Hà Nội,...

DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG...

0
Danh mục hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Bản cập nhật ngày 24.1.2018 STT Số...

Công văn 3592/QLD-TTra tăng cường quản lý sản phẩm sát trùng

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3592/QLD-TTra v/v: tăng cường quản lý...

THÔNG TƯ 47/2017/TT-BYT BAN HÀNH DANH MỤC HOẠT CHẤT CẤM SỬ...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm...

Nghị định 91/2016/NĐ-CP quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn...

0
Nghị định 91/2016/NĐ-CP quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...
0868.552.633