QUYẾT ĐỊNH 691/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

446
QUYẾT ĐỊNH 691/QĐ-QLD
QUYẾT ĐỊNH 691/QĐ-QLD
QUYẾT ĐỊNH 691/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH 691/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

1. Công ty đăng ký: Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Đ/c: sổ 1 Yersin, Hà Nội – Việt Nam)
1.1 Nhà sản xuất: Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Đ/c: số 1, Yersin, Hà Nội – Việt Nam)

TÊN THUỐC: Vắc xin viêm gan A tinh khiết, bất hoạt-HAVAX

SỐ ĐĂNG KÝ: QLVX-1110-18

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

691_QD_QLD_2018_VNRAS