Quyết định 5229/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT

946
Quyết định 5229/QĐ-BYT
Quyết định 5229/QĐ-BYT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 5229/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT.

Công bố kèm theo Quyết định này 28 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt của cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc và Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tể quy định chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Danh mục kèm theo Quyểt định này)

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

5229_QĐ_BYT_2018_VNRAS

5229_QĐ_BYT_2018_VNRAS_2

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!