Quyết định 2554/QĐ-QLD năm 2018 thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

906
Quyết định 2554/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2554/QĐ-QLD
V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất thuốc
(Sau đây gọi tắt là các cơ sở)

Căn cứ các quy định về chế độ báo cáo việc sản xuất, xuất khẩu, nhập
khẩu thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế tại Luật dược số 105/2016/QH13 ngày
06/4/2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược,

Cục Quản lý Dược đề nghị:

 1. Các cơ sở nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 47 và khoản 21 điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý Dược (địa chỉ : 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và đồng thời gửi bản báo cáo bằng file điện tử (sử dụng phần mềm MS. Excel hoặc MS. Word) về địa chỉ email: [email protected]. vn.

 1. Cách ghi tiêu đề thư điện tử và đặt tên file như sau:

  • Cách ghi tiêu đề: tên công ty . nội dung báo cáo
  • Cách ghi tên file: Báo cáo. mẫu số (….).

Trong đó:

 • Cách ghi “tên công ty”: không cần ghi đủ loại hình doanh nghiệp,
 • Cách ghi “Nội dung báo cáo “: theo tiêu đề của các Mẫu báo cáo,
 • Cách ghi “Mẫu số”: căn cứ số thứ tự trong tên các Biểu mẫu quy định
  tại các phụ lục của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Ds. Nguyễn Huy Ngọc – cán bộ Phòng Quản lý kinh doanh Dược theo số điện thoại 024.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị triển khai thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, ĐỖ VĂN ĐÔNG

Quyết định 2554/QĐ-QLD năm 2018 thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

2554_QLD_KD_2018_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!