Công văn số 132/PYT ngày 30/08/2023 Về việc thu hồi thuốc...

0
       UBND QUẬN THANH XUÂN PHÒNG Y TẾ Số 132/PYT V/v thu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; thuốc giả CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn số 8364/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu...

0
             BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số:  8364 /QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu...

Công văn số 8895/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc...

0
             BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 8895 /QLD-CL V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 CỘNG HOÀ...

Công văn số 951/QLD-MP về việc khắc phục phần mềm hệ...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số:      951    /QLD-MP V/v khắc phục phần mềm hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm...

0
Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm...

0
Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Công văn số 8612/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nội...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 8612 /QLD-ĐK V/v công bố...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm...

0
Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Quyết định số 563/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành...

0
                BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 563                  /QĐ-XPHC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm...

0
Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

0868.552.633