Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu – theo Bộ Y tế, Quyết định số 1514/QĐ-BYT ngày 01/04/2020

34
Quyết định số 1514/QĐ-BYT ngày 01/04/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn
Quyết định số 1514/QĐ-BYT ngày 01/04/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu"
Đánh giá

TẢI PDF QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH UNG BƯỚU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BYT ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BAN BIÊN SOẠN

CHỦ BIÊN

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

GS.TS. Mai Trọng Khoa

THÀNH VIÊN BIÊN SOẠN VÀ GÓP Ý

GS.TS. Mai Trọng Khoa

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

TS. Phạm Xuân Dũng

PGS.TS. Trần Đình Hà

PGS.TS. Phạm Cẩm Phương

TS. Phạm Văn Thái

TS. Nguyễn Quang Hùng

TS. Nguyễn Thị Thái Hòa

PGS.TS. Vũ Hồng Thăng

TS. Đỗ Anh Tú

TS. Trần Văn Công

BSCKII. Hoàng Thị Mai Hiền

TS. Lê Tuấn Anh

TS. Trần Hải Bình

TS. Vũ Hữu Khiêm

ThS. Vương Ngọc Dương

ThS. Trần Ngọc Hải

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

TS. Vương Ánh Dương

ThS. Trương Lê Vân Ngọc

BAN THƯ KÝ BIÊN SOẠN

TS. Vương Ánh Dương

ThS. Trương Lê Vân Ngọc

ThS. Vũ Lệ Thương

BAN THẨM ĐỊNH

BAN THẨM ĐỊNH

GS.TS. Nguyễn Bá Đức

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

GS.TSKH. Phan Sỹ An

GS.TS. Trần Văn Thuấn

GS.TS. Mai Trọng Khoa

TS. Phạm Xuân Dũng

TS. Bùi Vinh Quang

TS. Diệp Bảo Tuấn

PGS.TS. Lê Minh Quang

PGS.TS. Nguyễn Tuyết Mai

TS. Lê Thanh Đức

TS. Nguyễn Kim Lưu

BAN THƯ KÝ

TS. Vương Ánh Dương

ThS. Trương Lê Vân Ngọc

ThS. Vũ Lệ Thương

BỘ Y TẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: 1514/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH UNG BƯỚU”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địn này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu”.

Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ. Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
– Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

 

LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, tỷ lệ người mới mắc và chết do ung thư có xu hướng ngày càng tăng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhất là ở các nước nghèo, đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Do đó, công tác chẩn đoán và điều trị ung thư ở mỗi quốc gia ngày càng được quan tâm hơn. Nhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư mới, hiện đại đã ra đời. Số lượng các cán bộ y tế tham gia vào công tác phòng chống ung thư ở nước ta đã không ngừng tăng lên.

Chính vì vậy, việc biên soạn các tài liệu phòng chống ung thư, nhất là các tài liệu chuyên môn về chẩn đoán và điều trị cho các cán bộ y tế trong ngành Ung bướu cũng như các chuyên ngành liên quan khác là một việc làm rất cần thiết và cấp bách.

Với mục đích có một tài liệu cập nhật cho các bác sĩ và các cán bộ y tế đang làm công tác khám, chữa bệnh ung bướu, chúng tôi đã biên soạn Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu”. Tài liệu chuyên môn đã đề cập đến những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư, nhiều loại thuốc mới, nhiều phác đồ mới trên thế giới đã được cập nhật.

Tài liệu chuyên môn được viết một cách súc tích, ngắn gọn và cập nhật một số kiến thức mới hiện đại dưới dạng hướng dẫn, có tính thực hành dễ sử dụng cho các cơ sở khám, chẩn đoán, điều trị ung bướu, y học hạt nhân và lần đầu tiên được Bộ Y tế ban hành.

Tài liệu chuyên môn gồm có 4 phần chính: Phần 1: Chẩn đoán và điều trị cấp cứu bệnh nhân ung thư; Phần 2: Chẩn đoán và điều trị một số loại ung thư; Phần 3: Chẩn đoán và điều trị một số loại ung thư ở trẻ em; Phần 4: Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu bằng y học hạt nhân.

Đây là cuốn sách đầu tiên ở nước ta về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu có đủ cả các lĩnh vực như cấp cứu nội khoa một số bệnh ung thư thường gặp, điều trị ung thư ở người lớn và trẻ em, y học hạt nhân điều trị bệnh ung bướu.

Mỗi bài viết trong cuốn sách đều ngắn gọn nhưng bao gồm các mục liên quan đến sinh bệnh học, cách thức, kỹ năng chẩn đoán xác định và các kỹ thuật điều trị. Cuốn sách được biên soạn một cách ngắn gọn, mang tính thực tiễn cao, bao gồm các kiến thức phong phú, cập nhật và hiện đại. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho các đồng nghiệp về ung thư học, y học hạt nhân và một số chuyên ngành liên quan khác và được áp dụng trong các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn quốc, cả công lập và ngoài công lập.

Thay mặt ban soạn thảo, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế trong công tác phòng, chống ung thư, xin trân trọng cảm ơn các thành viên ban soạn thảo đã dành thời gian, tâm huyết và trí tuệ để xây dựng tài liệu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu”. Trong quá trình biên soạn rất khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của độc giả để nội dung cuốn sách ngày càng được hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, năm 2020 

Thay mặt các tác giả

PGS.TS. LƯƠNG NGỌC KHUÊ – GS.TS. MAI TRỌNG KHOA

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Phần 1. Chẩn đoán và xử trí cấp cứu một số bệnh ung thư

Bài 1. Hội chứng ly giải u

Bài 2. Hôn mê hạ đường huyết ở bệnh nhân ung thư

Bài 3. Tăng calci huyết ở bệnh nhân ung thư

Bài 4. Sốt do giảm bạch cầu ở bệnh nhân ung thư

Bài 5. Tràn dịch đa màng do ung thư

Bài 6. Sốc phản vệ do tiêm truyền thuốc hóa chất và các sản phẩm sinh học

Bài 7. Phù não do khối u nội sọ

Bài 8. Tổn thương cột sống do ung thư di căn

Bài 9. Ho ra máu do ung thư

Bài 10. Hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên do ung thư

Bài 11. Xuất huyết tiêu hóa do ung thư

Bài 12. Suy thận cấp do ung thư

Bài 13. Suy hô hấp cấp ở bệnh nhân ung thư

Bài 14. Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ung thư

Bài 15. Đau do ung thư

Bài 16. Dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư

Phần 2. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư

Bài 17. U não nguyên phát

Bài 18. Ung thư di căn não

Bài 19. U thần kinh đệm ở người trưởng thành

Bài 20. U màng não

Bài 21. U vùng tuyến tùng

Bài 22. U màng nội tủy trong sọ

Bài 23. Ung thư vòm mũi họng

Bài 24. Ung thư thanh quản – hạ họng

Bài 25. Ung thư khí quản

Bài 26. Ung thư tuyến nước bọt

Bài 27. Ung thư khoang miệng

Bài 28. Ung thư xoang mặt

Bài 29. Ung thư tuyến giáp

Bài 30. U phyllode

Bài 31. Ung thư tuyến ức

Bài 32. U trung thất

Bài 33. Ung thư phổi tế bào nhỏ

Bài 34. Ung thư màng phổi

Bài 35. Ung thư thực quản

Bài 36. Ung thư đường mật

Bài 37. Ung thư bóng Vater

Bài 38. Ung thư tụy

Bài 39. Ung thư thận

Bài 40. Ung thư biểu mô đường niệu trên

Bài 41. Ung thư tuyến thượng thận

Bài 42. Ung thư bàng quang

Bài 43. Ung thư buồng trứng

Bài 44. Ung thư cổ tử cung

Bài 45. Ung thư nội mạc tử cung

Bài 46. Ung thư âm hộ

Bài 47. Ung thư tinh hoàn

Bài 48. Ung thư dương vật

Bài 49. Ung thư xương nguyên phát

Bài 50. Sarcoma mô mềm

Bài 51. Đa u tủy xương

Bài 52. Bệnh Hodgkin

Bài 53. U lympho ác tính không Hodgkin

Bài 54. Lơ xê mi cấp

Bài 55. Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt

Bài 56. Lơ xê mi kinh dòng lympho

Bài 57. Ung thư chưa rõ nguyên phát

Bài 58. Ung thư hắc tố

Bài 59. Ung thư da

Bài 60. U mô đệm đường tiêu hóa

Bài 61. U mô bào Langerhans

Bài 62. U thần kinh nội tiết

Phần 3. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư ở trẻ em

Bài 63. U tế bào mầm thần kinh trung ương

Bài 64. U nguyên bào thần kinh

Bài 65. U thần kinh đệm trẻ em

Bài 66. U nguyên tủy bào

Bài 67. U nguyên bào võng mạc

Bài 68. U nguyên bào thận

Bài 69. Sarcoma Ewing

Bài 70. Sarcoma xương

Bài 71. Sarcoma cơ vân

Bài 72. U lympho không Hodgkin ở trẻ em

Bài 73. Bệnh Hodgkin ở trẻ em

Bài 74. Chẩn đoán và điều trị u não ở trẻ em

Phần 4. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu bằng y học hạt nhân

Bài 75. Điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa bằng iod phóng xạ (131I)

Bài 76. Điều trị bệnh Basedow bằng iod phóng xạ (131I)

Bài 77. Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng iod phóng xạ (131I)

Bài 78. Điều trị bướu nhân độc tuyến giáp iod phóng xạ (131I)

Bài 79. Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng phospho phóng xạ (32P)

Bài 80. Điều trị đau do ung thư di căn xương bằng đồng vị phóng xạ

Bài 81. Cấy hạt phóng xạ điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Bài 82. Xạ trị trong chọn lọc ung thư gan bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y

Bài 83. Điều trị tràn dịch khoang màng phổi do ung thư bằng thuốc phóng xạ

Bài 84. Điều trị tràn dịch ổ bụng do ung thư bằng thuốc phóng xạ

Bài 85. Điều trị u lympho ác tính không Hodgkin bằng liệu pháp miễn dịch phóng xạ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ LƯU Ý

TIẾNG VIỆT
٭ Thuốc có đánh dấu٭: Chỉ được kê đơn khi được cấp giấy phép lưu hành sản phẩm tại Việt Nam
BCĐNTT Bạch cầu đa nhân trung tính
SCMM Sarcoma mô mềm
TTHKTM Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch
ULAKH U lympho ác tính không Hodgkin
UNTB U nguyên tủy bào (Medulloblastoma)
UT Ung thư
UTAH Ung thư âm hộ
UTBM Ung thư biểu mô
UTBT Ung thư buồng trứng
UTĐM Ung thư đường mật
UTDV Ung thư dương vật
UTTG Ung thư tuyến giáp
UTTH Ung thư tinh hoàn
UTTQ Ung thư thực quản
UTV Ung thư vú
UTTTL Ung thư tuyến tiền liệt
UTVMH Ung thư vòm mũi họng
UTXNP Ung thư xương nguyên phát
TIẾNG ANH
AJCC American Joint Committee on Cancer Ủy ban liên hợp ung thư Hoa Kỳ
ALL Acute lymphoblastic leukemia Lơ xê mi cấp dòng lympho
AML Acute myelogenous leukemia Lơ xê mi cấp dòng tủy
APL Acute promyelocytic leukemia Lơ xê mi cấp thể tiền tủy bào
ASCO American Society of Clinical Oncology Hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ
BMI Body Mass Index Chỉ số khối cơ thể
CLL Chronic Lymphocytic Leukemia Lơ xê mi kinh dòng lympho
CML Chronic myeloid leukemia

Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt

COPD Chronic obstructive pulmonary disease Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
CT scan Computed Tomography Scan Chụp cắt lớp vi tính
ECOG Eastern Cooperative Oncology Group

Cơ quan hợp tác về ung thư phía Đông Hoa Kỳ

ER Estrogen receptor Thụ thể estrogen
ESMO European Society for Medical Oncology Hội Nội khoa ung thư châu Âu
GBM Glioblastoma Multiforme

U nguyên bào thần kinh đệm đa hình thái

G-CSF Granulocyte – Colony stimulating Factor Yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt
GIST GastroIntestinal Stromal Tumors U mô đệm đường tiêu hóa
HCC Hepatocellular carcinoma Ung thư biểu mô tế bào gan
IHC Immunohistochemistry Hóa mô miễn dịch
IMRT Intensity-Modulated Radiation Therapy Xạ trị điều biến liều
IORT Intraoperative Radiation Therapy Xạ trị trong mổ
LCH Langerhans cell histiocytosis U mô bào Langerhans
LXM Lơ xê mi

Bệnh bạch cầu cấp

MAO Monoaminoxydase
MRI Magnetic resonance imaging Chụp cộng hưởng từ
NCCN The National Comprehensive Cancer Network Mạng ung thư Quốc gia Hoa Kỳ
NET Neuro Endocrine Tumor U thần kinh nội tiết
NHL Non Hodgkin Lymphoma

U lympho ác tính không Hodgkin

NPC Nasophanryngeal Carcinoma Ung thư biểu mô vòm mũi họng
PR Progesterone receptor Thụ thể progesterone
UIV Urographie intra veineuse

Chụp đường niệu có thuốc cản quang

VMAT Volumetric Modulated Arc Therapy Xạ trị điều biến thể tích
EBV Epstein-Barr Virus Virus Epstein-Barr
PET/CT Positron Emission Tomography and Computed Tomography Chụp cắt lớp với ghi hình bức xạ positron
PET/MRI Positron Emission Tomography and Magnetic resonance imaging Chụp cộng hưởng từ với ghi hình bức xạ Positron
RAI Radioactive Iodine Điều trị I-131
ESD Endoscopic Submucosal Disection

Cắt hớt dưới niêm mạc thực quản qua nội soi

EMR Endoscopic Mucosal Resection

Cắt hớt niêm mạc thực quản qua nội soi

RFA Radiofrequency Ablation Đốt sóng cao tần
T3 Triodothyroxine Hormon tuyến giáp T3
T4 Thyroxine

Hormon tuyến giáp T4

TSH Thyroid-stimulating hormon Hormon tuyến yên
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!