HỒ SƠ MỜI THẦU: Mua thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cho các tỉnh miền Bắc (Trừ vùng Trung Du và miền núi phía Bắc)

158
Hồ sơ mời thầu đấu thầu tập trung phía bắc
Hồ sơ mời thầu đấu thầu tập trung phía bắc
5/5 - (4 bình chọn)

HỒ SƠ MỜI THẦU: Mua thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cho các tỉnh miền Bắc (Trừ vùng Trung Du và miền núi phía Bắc)

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 02
Tên gói thầu: Mua thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cho các tỉnh miền Bắc (Trừ vùng Trung Du và miền núi phía Bắc)
Đơn vị: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia
Phát hành ngày: Thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017
Ban hành kèm theo Quyết định: Quyết định số 16/QĐ-TTMS ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

Bên mời thầu

Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc Gia

NGUYỄN TRÍ DŨNG

MỤC LỤC:

Mô tả tóm tắt…………………………. ………………………………………. 3

Từ ngữ viết tắt………………………………………………………………….. 4

Phần 1 – THỦ TỤC ĐẤU THẦU  ……………………………………………  5

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu…………………………………………………… 5

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu……………………………………………. 30

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT……………………………………… 35

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu…………………………………………………. 44

Phần 2 – YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP……………………………… 71

Chương V. Phạm vi cung cấp………………………………………………….. 71

Phần 3 – ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG………… 87

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng…………………………………… 87

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng…………………………………. 94

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng……………………………………………… 99

Phần 4: PHỤ LỤC………………………………………………………………. 113

 

HỒ SƠ MỜI THẦU: Mua thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cho các tỉnh miền Bắc (Trừ vùng Trung Du và miền núi phía Bắc)

DOWNLOAD HỒ SƠ DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

HS mời thầu đấu thầu tập trung – Miền Bắc

[/sociallocker]

Hồ sơ mời thầu đấu thầu tập trung phía bắc

Xem thêm thông tin đấu thầu và danh mục mời thầu tại đây

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!