Dược điển Việt Nam 5 comming soon

2032
dược điển việt nam 5
Dược điển Việt Nam 5 comming soon
5 (100%) 4 votes

Dược điển Việt Nam V

Dược điển Việt Nam 5 – Dược điển lần xuất bản thứ 5 bao gồm 2 tập 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc.

dược điển việt nam 5
dược điển việt nam 5
  • 485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược;
  • 385 tiêu chuẩn về thành phẩm hóa dược;
  • 372 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu;
  • 41 tiêu chuẩn về vắc xin và sinh phẩm y tế;
  • 8 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;
  •  228 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

DOWNLOAD DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM 5 TẠI ĐÂY

COMMING SOON

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

dược điển việt nam 5
dược điển việt nam 5