Danh mục thuốc trong nước kê khai lại giá tính đến 05/10/2018

639
Danh mục thuốc trong nước kê khai lại giá tính đến 05/10/2018
Danh mục thuốc trong nước kê khai lại giá tính đến 05/10/2018
5/5 - (1 bình chọn)

Danh mục thuốc trong nước kê khai lại giá tính đến 05/10/2018.

– Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về giá thuốc, nếu phát hiện mức giá kê khai, kê khai lại đã công bố không hợp lý tại thời điểm xem xét thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông báo bằng văn bản (Văn bản kiến nghị) cho cơ sở kê khai giá xem xét lại mức giá đã kê khai, kê khai lại hợp lý đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (Khoản 1, Điều 132 Nghị Định số 54/2017NĐ-CP ngày 08/5/2017)
– Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nếu cơ sở không có văn bản phản hồi thì mức giá kê khai, kê khai lại đã công bố không còn giá trị (Khoản 4, Điều 133 Nghị Định số 54/2017NĐ-CP ngày 08/5/2017). Đối với các hồ sơ kê khai có văn bản kiến nghị trước ngày 01/7/2017 thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.
– Mức giá kê khai đang có hiệu lực của 01 mặt hàng là mức giá kê khai, kê khai lại tại thời điểm gần nhất của doanh nghiệp kê khai được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

Tong_hop_KKL_thuoc_SXTN_theo_BC_cua_cac_SYT_tinh_den_ngay_05_10_2018

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!