Công văn 138/CNTT/TTUD giới thiệu phần mềm tra cứu danh mục bệnh theo IDC10

1156
Công văn 138/CNTT/TTUD giới thiệu phần mềm tra cứu danh mục bệnh theo IDC10
Công văn 138/CNTT/TTUD giới thiệu phần mềm tra cứu danh mục bệnh theo IDC10
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 138/CNTT-TTUD

V/v giới thiệu phần mềm tra cứu danh
mục bệnh theo ICD10

 

          Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

Kính gửi:                                                                                                                                   – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;                                                                       – Các Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ y tế trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế đã xây dựng phần mềm tra cứu danh mục bệnh và các vấn đề sức khỏe có liên quan theo ICD10 trên smartphone cài đặt hệ điều hành iOS, Android và trên Website. Cách tải và truy cập phần mềm như sau:

  1. Trên điện thoại di động cài đặt hệ điều hành IOS: truy cập vào Appstore gõ từ khóa tìm kiếm là: tra cuu icd để cài đặt và sử dụng.
  2. Trên điện thoại di động cài đặt hệ điều hành Android, truy cập vào Google Play gõ từ khóa tìm kiếm là: tra cuu icd để cài đặt và sử dụng.
  3. Trên website truy cập vào địa chỉ: http://icdlO.ehealth.gov.vn/ để sử dụng phần mềm.
  4. Cục Công nghệ thông tin trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, phổ biến cho các thầy thuốc sử dụng phần mềm này (miễn phí).

Trong quá trình sử dụng, tra cứu, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Văn Tiềm, số điện thoại cơ quan: 0243.7368316 số máy lẻ 18; số điện thoại di động: 0904.531780; Email: [email protected] hoặc [email protected] đế được giúp đỡ.

Cục Công nghệ thông tin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Đơn vị./.

Nơi nhận:

  • – Như trên;
  • – Bộ trưởng, các Thứ trường (để báo cáo);
  • – Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
  • – Lưu: VT, TTUD.

                                                 CỤC TRƯỞNG

                                                     TRẦN QUÝ TRƯỜNG

Công văn 138/CNTT/TTUD giới thiệu phần mềm tra cứu danh mục bệnh theo IDC10

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!