Công văn 1406/BYT-QLD về việc thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại công ty nước ngoài

1571
Công văn 1406/BYT-QLD về việc thay đổi
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 1406/BYT-QLD về việc thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại công ty nước ngoài

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1406/BYT-QLD

V/v: thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại công ty nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

  • Công ty Nirma Limited
  • Công ty Lupin Ltd
  • Công ty Titan Laboratories Private Limited
  • Công ty EA Pharma Co., Ltd
  • Công ty Vianex S.A.
  • Công ty Abbott Laboratories (Singapore) Pte Ltd

Bộ Y tế Việt Nam nhận được các văn thư đề nghị thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại của các công ty nước ngoài đã được cấp Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Bộ Y tế Việt Nam thông báo đến Công ty như sau:

Đồng ý để Công ty được sử dụng tên, địa chỉ, số điện thoại mới thay cho tên, địa chỉ, số điện thoại cũ được ghi trong Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam đã được cấp (theo Danh mục đính kèm).

Ngoài nội dung trên, các nội dung khác tại Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Công ty không thay đổi.

Công ty có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan và đối tác Việt Nam biết về việc thay đổi trên để cập nhật, theo dõi và phối hợp.

Bộ Y tế Việt Nam thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ trường Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
  • Lưu: VT, QLD (02)

Danh mục cập nhật thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại của công ty nước ngoài

(kèm theo văn số 1406/BYT-QLD ngày 23/03/2017)

STT Tên Công ty Số Giấy phép hoạt động Nội dung đưọc điều chỉnh trên Giấy phép Nội dung điều chỉnh
1 Nirma Limited 18/GP-2014/3 ngày 24/10/2014 Tên Công ty: Nirma Limited Thay đổi tên thành: Aculife Healthcare Private Limited
2 Lupin Ltd 04/GP-2012/B2 ngày 09/03/2012 Địa chỉ: 159 C.S.T Road Kanina Santacruz (East) Mumbai-400098, India Thay đổi địa chỉ thành: Kalpataru Inspire, 3rd Floor, Off Westem Express Highway, Santacruz (East), Mumbai- 400055, India
5 Titan Laboratories Private Limited 34/GP-2015/1 ngày 14/01/2015 Địa chỉ: 102, Titan House, 60 Feet Road, Opp. Bank of Maharashtra, Ghatkopar (East), Mumbai – 400077, India Thay đổi địa chỉ thành: A/01-GF & A/101, Plot No. 120, Anand Bhavan, spectrum Building, RB Mehta Marg, Tilak Road, Ghatkopar (East), Mumbai – 400077
4 EA Pharma Co., Ltd 02/GP-2014/2 ngày 18/06/2014 Địa chỉ: 1-1, Irifune 2-chrome, Chou- ku, Tokyo, Japan Thay đổi địa chỉ thành: 1-1, Irifune 2- chrome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
5 Vianex S.A. 15/GP-2015/3 ngày 17/12/2015 Số điện thoại: + 32010 8009111 – 120 Thay đổi số điện thoại thành: + 30210 8009111 – 120
6 Abbott Laboratories (Singapore) Pte

Ltd

01/GP-2016/3 ngày 17/11/2016 Tên Công ty: Abbott Laboratories (Singapore) Pte Ltd Địa chỉ: 1 Maritime Square #12-01 Habourfont Centre Singapore 099253 Thay đổi tên thành: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

Thay đổi địa chỉ thành: 1 Maritime Square, #12-01 Habourfront Centre Singapore (099253)

VĂN BẢN GỐC: [sociallocker id=7424]1406_BYT_QLD_VNRAS[/sociallocker]

Công văn 1406/BYT-QLD về việc thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại công ty nước ngoài

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!