Công văn 9477/QLD-ĐK đính chính quyết định cấp số đăng ký

1215
Công văn 9477/QLD-ĐK
Công văn 9477/QLD-ĐK
5/5 - (7 bình chọn)

Công văn 9477/QLD-ĐK đính chính quyết định cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 9477/QLD-ĐK
V/v đính chính quyết định cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Ngày 20/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành các Quyết định số: 229/QĐ-QLD, 230/QĐ-QLD, 231/QĐ-QLD, 232/QĐ-QLD, 233/QĐ-QLD, 234/QĐ-QLD, 235/QĐ-QLD, 236/QĐ-QLD, 237/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 158.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, các Quyết định nêu trên đã ghi phần căn cứ là: “Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế”; nay đính chính lại là: “Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế”.

Cục Quản lý Dược thông báo đề các đơn vị nhận được Quyết định biết và thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỤC, THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Công văn 9477/QLD-ĐK đính chính quyết định cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

9477_QLD_ĐK_VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!