Công văn 858/AIDS-ĐT hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để DPLTMC

1033
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 858/AIDS-ĐT về việc hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.

BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 858/AIDS-ĐT
V/v Hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để DPLTMC.
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Quyết định số 6250/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 về việc ban hành Hướng dẫn bổ sung Quyết định số 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 về Hướng dẫn Điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (sau đây gọi là Quyết định số 6250/QĐ-BYT), Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố thực hiện các nội dung sau:

  1. Ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh/thành phố, các cơ sở sản khoa có sinh, cơ sở điều trị HIV/AIDS trẻ em trên địa bàn quản lý thực hiện sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Quyết định số 6250/QĐ-BYT.
  2. Hướng dẫn cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh thực hiện các công việc sau:

– Hướng dẫn cơ sở sản khoa có sinh triển khai điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con dự trù thuốc viên nén dạng phân tán AZT/3TC/NVP 30mg/50mg60mg, si rô Nevirapine, tấm DBS và các vật dụng đi kèm để làm xét nghiệm chẩn đoán sớm theo kỹ thuật giọt máu khô (kỹ thuật DBS).

– Tiếp nhận dự trù, điều phối và đảm bảo sự sẵn có của thuốc viên nén dạng phân tán AZT/3TC/NVP 30mg/50mg/60mg, si rô Nevirapine, tấm DBS và vật dụng đi kèm để thực hiện kỹ thuật DBS tại cơ sở sản khoa triển khai điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

– Tập huấn, hướng dẫn các cơ sở sản khoa có sinh, cơ sở điều trị HIV/AIDS trẻ em trên địa bàn quản lý thực hiện sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV trẻ em theo quy định tại Quyết định số 6250/QĐ-BYT.

– Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản khoa có sinh gửi mẫu máu để làm xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV trẻ em về Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương hoặc Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để được thực hiện.

– Phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Ban quản lý các dự án phòng, chống HIV/AIDS (Dự án Quỹ toàn cầu), Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương hoặc Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh trong việc dự trù thuốc, các vật dụng liên quan để lấy mẫu làm xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV trẻ em.

– Quản lý, theo dõi cặp mẹ con nhiễm HIV trước khi sinh và sau khi sinh cho đến khi tình trạng nhiễm HIV của trẻ được khẳng định.

– Giám sát việc thực hiện Quyết định số 6250/QĐ-BYT tại các cơ sở sản khoa có sinh, cơ sở điều trị HIV/AIDS trẻ em trên địa bàn quản lý.

  1. Hướng dẫn các cơ sở sản khoa có sinh thực hiện các công việc sau:

– Dự trù thuốc viên nén dạng phân tán AZT/3TC/NVP 30mg/50mg60mg, si rô Nevirapine, tấm DBS và các vật dụng đi kèm để làm xét nghiệm chẩn đoán sớm theo kỹ thuật giọt máu khô gửi về cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh để được cấp các thuốc trên cho dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

– Thực hiện lấy mẫu máu theo kỹ thuật giọt máu khô làm xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV sử dụng thuốc viên nén dạng phân tán AZT/3TC/NVP 30mg/50mg60mg để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Kỹ thuật lấy mẫu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2674/QĐ-BYT ban hành ngày 27/4/2018 ban hành hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV. Các mẫu máu đề nghị gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương hoặc Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để được thực hiện.

– Chỉ định thuốc ARV sử dụng cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo hướng dẫn tại Quyết định số 6250/QĐ-BYT.

– Hướng dẫn người chăm sóc trẻ thực hành chia liều, pha thuốc ARV, lấy số lượng thuốc đủ dùng cho mỗi lần sử dụng tại nhà.

– Cấp phát thuốc ARV cho người chăm sóc trẻ đủ để sử dụng theo liệu trình điều trị quy định tại Quyết định số 6250/QĐ-BYT.

– Phối hợp với cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh và cơ sở điều trị cho trẻ nhiễm, trẻ phơi nhiễm với HIV trong việc theo dõi tiếp tục tình trạng nhiễm HIV ở trẻ.

  1. Hướng dẫn các cơ sở điều trị HIV/AIDS trẻ em thực hiện các việc sau:

– Phối hợp với cơ sở sản khoa trong sinh trong việc dự trù thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo hướng dẫn tại Quyết định số 6250/QĐ-BYT.

– Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc ARV cho người chăm sóc trẻ cách chia liều, pha thuốc ARV để sử dụng cho trẻ tại nhà.

– Thực hiện xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV trẻ em và xử trí theo hướng dẫn tại Quyết định số 6250/QĐ-BYT.

– Phối hợp với cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh và cơ sở sản khoa có sinh trong việc theo dõi tình trạng nhiễm HIV ở trẻ.

Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Phòng Điều trị HIV/AIDS) để thống nhất giải quyết. Cán bộ liên hệ Bs Hoàng Oanh, số điện thoại 0916 100 995.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để báo cáo);
– Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (để phối hợp chỉ đạo);
– Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
– Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh; Ban Quản lý các dự án PC HIV/AIDS, dự án SHIFT, HAIVN, CDC (để phối hợp hỗ trợ kỹ thuật);
– Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương; Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh (để phối hợp):
– Lưu: VT, ĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phan Thị Thu Hương

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

858_AIDS_ĐT_2018_VNRAS

858_AIDS_ĐT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!