Công văn 5789/BYT-AIDS hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ KCB BHYT năm 2019

1344
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 5789/BYT-AIDS về việc hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ KCB BHYT năm 2019.

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5789/BYT-AIDS

V/v. hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ KCB BHYT năm 2019

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV (ARV) được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng HIV; Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế và Thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 18/4/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT, Bộ Y tế hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV được mua sắm tập trung bằng nguồn quỹ BHYT năm 2019 như sau:

 1. Tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn cơ sở điều trị HIV/AIDS và bệnh nhân sử dụng thuốc ARV từ nguồn BHYT
 2. Cơ sở điều trị HIV/AIDS

Các cơ sở điều trị HIV/AIDS cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019 khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Nằm trong lộ trình chuyển giao của các dự án viện trợ do Cục Phòng, chống HIV/AIDS thống nhất với nhà tài trợ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

– Đã dự trù sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT để điều trị cho người nhiễm HIV năm 2019 và được phân bổ trong kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Phụ lục kèm theo).

– Đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội.

 1. Người bệnh nhận thuốc ARV nguồn BHYT

Người bệnh nhận thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019 đáp ứng các điều kiện sau:

– Đủ 16 tuổi trở lên, có thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng đang điều trị tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019 quy định tại điểm 1 nêu trên.

– Đang điều trị thuốc ARV bậc 1 phác đồ Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz 300/300/600mg hoặc Zidovudine/Lamivudine/Nevirapine 300/150/200mg;

Các trường hợp khác, bao gồm người bệnh đang điều trị thuốc ARV bậc 1 khác 2 phác đồ trên, thuốc ARV bậc 2, trẻ em dưới 16 tuổi, người bệnh đang điều trị trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện tiếp tục sử dụng thuốc ARV nguồn viện trợ hoặc nguồn ngân sách nhà nước do Cục Phòng, chống HIV/AIDS điều phối.

Trường hợp người bệnh sử dụng thuốc ARV tại các cơ sở điều trị do Dự án hỗ trợ vượt quá số lượng hỗ trợ theo quy định của nhà tài trợ, cơ sở điều trị sử dụng thuốc từ nguồn quỹ BHYT để cấp cho bệnh có thẻ BHYT.

 1. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019
 2. Tiếp nhận thuốc ARV

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu, bản sao hợp đồng cung ứng thuốc Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và nhà trúng thầu cung cấp thuốc ARV (sau đây viết tắt là nhà cung cấp), các cơ sở điều trị HIV/AIDS chịu trách nhiệm:

– Dự trù thuốc ARV theo quy định và biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-AIDS ngày 25/8/2014 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về Hướng dẫn quản lý, cung ứng thuốc kháng HIV (ARV) trong Chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

– Lập kế hoạch tiếp nhận thuốc trong quý theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế gửi nhà cung cấp, thống nhất thời điểm cung ứng với nhà cung cấp; gửi kế hoạch cho cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh để tổng hợp cụ thể như sau:

+ Cơ sở điều trị lập kế hoạch tiếp nhận thuốc hàng quý gửi nhà cung cấp, đồng thời gửi cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh để tổng hợp, gửi Cục Phòng, chống HIV trước ngày 20 tháng cuối của quý trước.

+ Nhà cung cấp cấp thuốc ARV hàng quý đến các cơ sở theo tiến độ trong kế hoạch tiếp nhận thuốc của các cơ sở điều trị HIV/AIDS.

+ Cơ sở điều trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhập – xuất thuốc theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

 1. Quản lý, điều phối và sử dụng thuốc ARV
 2. a) Kê đơn và cấp phát thuốc ARV cho người bệnh

– Thực hiện kê đơn thuốc ARV theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 52/2017/TT-BYT ban hành ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc, hóa dược và sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, cụ thể:

– Chỉ định thuốc ARV vào Sổ khám bệnh của người bệnh và bệnh án điều trị ngoại trú hoặc phần mềm quản lý người bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Cấp phát, hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sỹ.

– Ghi rõ tên thuốc, hàm lượng trên bao bì đựng thuốc nếu không phát nguyên lọ/hộp.

 1. b) Bảo quản, quản lý sử dụng thuốc ARV

– Thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

– Định kỳ hằng tháng, cơ sở y tế thống kê số lượng thuốc đã sử dụng tại cơ sở trong tháng đó; số lượng thuốc hiện đang tồn kho và hạn sử dụng của thuốc tồn kho để làm căn cứ điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

– Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho thuốc thực hiện theo quy định và biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho thuốc ARV do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành tại Quyết định số 165/QĐ-AIDS.

– Cơ sở điều trị HIV/AIDS chịu trách nhiệm trong trường hợp thuốc mất mát, hư hỏng, hết hạn không phải do nguyên nhân khách quan (Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế).

 1. c) Cấp bổ sung, điều chuyển thuốc ARV

Các trường hợp cần đề nghị cấp bổ sung, điều chuyển thuốc bao gồm:

– Số lượng người bệnh tăng đột biến dẫn đến lượng thuốc tồn kho không đủ để cung ứng cho đến lúc tiếp nhận thuốc phân phối định kỳ;

– Cơ sở điều trị không dùng hết lượng thuốc tồn kho dẫn đến nguy cơ hết thuốc hết hạn.

Quy trình thực hiện tại các cơ sở y tế theo Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 28/2017/TT-BYT, cụ thể:

– Trường hợp số lượng thuốc tồn kho thừa so với nhu cầu hoặc không đủ so với nhu cầu điều trị hoặc thuốc chỉ còn hạn sử dụng dưới 6 tháng: Cơ sở y tế có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thuốc về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS).

– Trường hợp cấp đột xuất, bổ sung điều chuyển do thiên tai, thảm họa, thay đổi phác đồ điều trị hoặc các tình huống bất khả kháng: Trong thời gian 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện đột xuất, cơ sở điều trị có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh để thực hiện điều chỉnh.

 1. Thanh toán, quyết toán sử dụng thuốc
 2. a) Với cơ quan bảo hiểm xã hội: Các cơ sở điều trị chịu trách nhiệm kết nối, liên thông dữ liệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện việc tổng hợp thanh toán, quyết toán chi phí thuốc kháng ARV như sau:

– Định kỳ cùng với thời gian gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ sở điều trị lập Báo cáo thống kê chi phí thuốc kháng HIV cấp cho người bệnh và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế trong đó phải nêu cụ thể chi phí thuốc kháng HIV do quỹ bảo hiểm y tế chi trả và chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV của người bệnh tham gia điều trị có thẻ BHYT.

– Định kỳ hàng tháng, cơ sở điều trị cập nhật trên phần mềm in các báo cáo theo mẫu quy định tại Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh. Bộ phận công nghệ thông tin đối chiếu với phòng Tài chính kế toán và gửi biểu mẫu quy định lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Đồng thời phòng Tài chính kế toán gửi báo cáo bằng văn bản về cơ quan Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế.

 1. b) Với Sở Y tế, Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV (các Quỹ) đối với phần kinh phí hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV:

– Cơ sở điều trị HIV/AIDS, căn cứ trên số lượng bệnh nhân nhận thuốc ARV nguồn BHYT của năm kế hoạch, lập dự toán kinh phí hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV gửi Sở Y tế tổng hợp từ các nguồn kinh phí hợp pháp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để được bố trí kinh phí.

– Hàng quý, sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo số liệu quyết toán thuốc ARV cho người bệnh BHYT, cơ sở điều trị lập báo cáo chi phí phần cùng chi trả thuốc ARV cho Sở Y tế (với các tỉnh chưa thành lập Quỹ) hoặc các Quỹ để thanh toán bằng các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để được xem xét, giải quyết.

Trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– BHXH Việt Nam (để phối hợp);
– Đơn vị chuyên trách PC HIV/AIDS các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Lưu: VT, AIDS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

DANH SÁCH

CƠ SỞ Y TẾ NHẬN THUỐC ARV NGUỒN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019
(Kèm công văn số 5789/BYT-AIDS ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế)

STT Tên cơ sở Địa chỉ nhận thuốc Ghi chú
1 TTYT huyện An Phú TTYT huyện An Phú, An Giang
2 BVĐK Trung Tâm tỉnh An Giang 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang
3 TTYT TP Châu Đốc Khu dân cư khóm 8. PA. Thành phố Châu Đốc, An Giang
4 TTYT huyện Châu Phú Khoa Dược TTYT Châu Phú, An Giang
5 TTYT huyện Chợ mới Khoa Dược – TTYT Chợ Mới, An Giang
6 TTYT TP Long Xuyên Số 9 đường Hải Thượng Lãn Ông khóm Đông An 5 Phường Mỹ Xuyên Tp Long Xuyên, An Giang
7 BVĐK KV Tân Châu Khoa Dược Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tân Châu, An Giang
8 TTYT huyện Thoại Sơn ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang
9 TTYT TỊNH BIÊN Khoa Dược TTYT Tịnh Biên, An Giang
10 TTYT TP Vũng Tàu 278 Lê Lợi, Phường 7, TP. Vũng Tàu
11 TTYT huyện Tân Thành Đường 81, KP Vạn Hạnh, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
12 BV Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa
13 BVĐK Lê Lợi 22 Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu
14 TTYT huyện Long Điền Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, Long Điền,  Bà Rịa – Vũng Tàu
15 TTYT huyện Xuyên Mộc Quốc lộ 55, Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu
16 BVĐK tỉnh Bắc Kạn Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

 

17 TTYT huyện Chợ Mới Xóm Nà Mố, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
18 TTYT huyện Ba Bể Tiểu khu II, Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn
19 TTYT huyện Chợ Đồn Tổ 1, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
20 TTYT huyện Na Rì Pàn Chầu thị trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn
21 TTYT huyện Bạch Thông Phố Nà Hái Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
22 TTYT huyện Ngân Sơn Bản Súng, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn
23 TTYT huyện Pác Nặm Bộc Bố – Pác Nặm- Bắc Kạn
24 TTYT TP Bắc Kạn Tổ 11, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
25 BVĐK huyện Tân Yên Bệnh viện Đa khoa Tân Yên; Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám- Thị trấn Cao Thượng- Huyện Tân Yên- Tỉnh Bắc Giang
26 BVĐK tỉnh Bắc Giang Khoa Dược-BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang
27 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang Khoa Dược- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ: Thôn Tiêu- Đồi chè- Phường Dĩnh kế Tỉnh Bắc Giang
28 TTYT TP Bạc Liêu Đường số 9, KDC Thiên Long, F5, TP Bạc Liêu
29 BVĐK huyện Quế Võ thôn đỉnh, phố mới, quế võ, Bắc Ninh
30 BVĐK tỉnh Bắc Ninh Bồ sơn , Võ cường, thành phố Bắc Ninh
31 BVĐK Nguyễn Đình Chiểu 109 đoàn hoàng minh, phường 5, tp bến tre, tỉnh Bến Tre
32 BVĐK tỉnh Bình Định Khoa dược bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
33 TTYT TP Thủ Dầu Một 201, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
34 TTYT huyện Dầu Tiếng TTYT huyện Dầu Tiếng, Khu phố 5, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
35 TTYT TX Bến Cát Khu Phố 5, Phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
36 BVĐK tỉnh Bình Dương Số 5 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
37 TTYT TX Dĩ An TTYT TX Dĩ An, số 500 đường ĐT 743, Kp Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương.
38 TTYT huyện Phú Giáo TTYT Phú Giáo, khu phố 3, tt Phước Vĩnh, Phú Giáo- Bình Dương
39 TTYT TX Tân Uyên TTYT thị xã Tân Uyên, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương
40 TTYT TX Thuận An TTYT TX Thuận An, Đường Nguyễn Văn Tiết, KP Đông Tư, Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
41 TTYT huyện Chơn Thành Khoa Dược – Trung Tâm Y Tế Huyện Chơn Thành – Tỉnh Bình Phước
42 TTPC HIV/AIDS tỉnh Bình Phước KHO DƯỢC – VTYT – TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT, tỉnh Bình Phước
43 TTYT huyện Hàm Tân KP1-Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
44 TTPC HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận 01-Nguyễn Hội-Phú Trinh-Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
45 TTYT Quân dân Y Phú Quý Quý Thạnh – Ngũ Phụng – Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
46 BVĐK tỉnh Cà Mau So 16 -Hai Thuong lan Ong -k6-p6-TP Cà Mau
47 BVĐK huyện Cái Nước Khoa dược – bệnh viện đa khoa huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
48 BVĐK TP Cà Mau Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau. Đường Lý Thái Tôn, k7,p2, TP Cà Mau
49 BVĐK huyện Trần Văn Thời Đường 19/5-Khoa Dược-BV Trần Văn Thời-huyện Trần Văn Thời -Cà Mau.
50 BVĐK Thành phố Cần Thơ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, 04 Châu Văn Liêm. P. An Lạc, Q. Ninh Kiều. TP. Cần Thơ
51 BVĐK quận Thốt Nốt BVĐK quận Thốt Nốt, quốc lộ 91, phường thốt nốt, quận thốt nốt, thành phố cần thơ
52 TTYT quận Bình Thủy TTYT quận Bình Thủy, đường số 44, KDC ngân thuận, phường bình thủy, quận bình thủy, thành phố cần thơ
53 TTYT quận Cái Răng Đường Trần Chiến, p. Lê Bình, q. Cái Răng, TP Cần Thơ
54 BVĐK quận Ô Môn BVĐK quận Ô Môn, số 83, CMT8, P. Châu Vân Liêm, Q. Ô Môn. TP. Cần Thơ
55 BVĐK tỉnh Cao Bằng Khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Km2, Đường Đông Khê
56 BVĐK Tp. Cao Bằng Khoa Dược BVĐK Tp. Cao Bằng, tổ 4, P Sông Bằng, Cao Bằng
57 BV Da liễu Đà Nẵng 91 Dũng Sĩ Thanh Khê. TP Đà Nẵng
58 BVĐK TP Buôn Ma Thuật Khoa Dược – Bệnh viện TP Buôn Ma Thuột – 62 Nguyễn Đình Chiểu
59 BVĐK tỉnh Đắc Lắc Khoa dược – BVĐK Tỉnh – 02 Mai Hắc Đế- TP BMT- Đắk Lắk
60 TTYT huyện Đắk R’lấp TTYT huyện Đắk R’lấp – Tổ dân phố 8 – Thị trấn Kiến Đức – huyện Đắk R’lấp – Đắk Nông
61 TTYT huyện Cư Jút TTYT huyện Cư Jút – Tổ dân phố 3 – Thị trấn Eatling – Cư Jut – Đắk Nông
62 TTPC HIV/AIDS tỉnh Đắk Nông TTPC HIV/AIDS – Tổ 4 – Phường Nghĩa Trung – Đắk Nông
63 TTYT huyện Tủa Chùa Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa, Đội 6, Xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
64 BV ĐKKV thị xã Mường Lay Khoa dược, Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
65 TTYT huyện Điện Biên Đông Khoa Dược, TTYT huyện Điện Biên Đông, Tổ 2, Thị trấn Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
66 TTYT huyện Mường Ảng Khoa dược, Trung tâm y tế huyện Mường Ảng, Khối 7, thị trấn Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
67 TTYT TP Biên Hòa 98/487 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
68 BVĐK KV Hồng Ngự Đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
69 BVĐK tỉnh Gia Lai Khoa Dược BV Đa khoa Tỉnh Gia Lai – 132 Tôn Thất Tùng – Pleiku – Gia Lai
70 TTKSBT Hà Giang – Phòng khám đa khoa và chuyên khoa Phòng khám đa khoa và chuyên khoa tổ 7 – P. Quang Trung – TP. Hà Giang – T. Hà Giang
71 BVĐK KV huyện Bắc Quang BVĐKKV huyện Bắc Quang. Tổ 1 thị trấn Bắc Quang- Tỉnh Hà Giang
72 BVĐK tỉnh Hà Giang PK OPC BVĐK Tỉnh Hà Giang
73 Bệnh viện ĐKKV huyện Hoàng Su Phì Khoa dược-Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì- tỉnh Hà Giang
74 BVĐK huyện Bắc Mê Khoa dược, BVĐK huyện Bắc Mê. Tổ 1, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
75 BVĐK huyện Đồng Văn Khoa Dược BVĐK Đồng Văn – Tổ 7 TT Đồng Văn – Huyện Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang
76 BVĐK huyện Mèo Vạc BVĐK huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
77 BVĐK huyện Quản Bạ Khoa Dược BVĐK huyện Quản Bạ- tổ 4 thị trấn Tam Sơn- huyện Quản Bạ- tỉnh Hà Giang
78 BVĐK huyện Vị Xuyên BVĐK huyện Vị Xuyên tổ 10 TT Vị Xuyên – Huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang
79 BVĐK huyện Xín Mần Khoa Dược BVĐK huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang
80 BVĐK huyện Yên Minh BVĐK huyện Yên Minh- tỉnh Hà Giang
81 BVĐK huyện Quang Bình BVĐK huyện Quang Bình
82 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 – Thôn Mễ Nội – Phường Liêm Chính – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam
83 TTYT huyện Bình Lục Trung tâm Y Tế huyện Bình Lục – Thị trấn Bình Mỹ – Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam
84 TTYT huyện Duy Tiên Trung tâm Y Tế huyện Duy Tiên – Thị Trấn Hòa Mạc – Huyện Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam
85 TTYT huyện Kim Bảng Trung tâm Y Tế huyện Kim Bảng – Thị Trấn Quế – Huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam
86 TTYT huyện Thanh Liêm Trung tâm Y Tế huyện Thanh Liêm – Thôn Lãm – xã Thanh Bình – Huyện Thanh Liêm – Tỉnh Hà Nam
87 TTYT huyện Lý Nhân Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân – Thị trấn Vĩnh Trụ – Huyện Lý Nhân – Tỉnh Hà Nam
88 Bệnh viện Phổi Hà Nội Khoa Dược Bệnh viện Phổi Hà Nội 44 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
89 Bệnh viện 09 khoa Dược – Bệnh Viện 09, TP Hà Nội
90 TTYT quận Nam Từ Liêm Số 3 Liên Cơ phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm Hà Nội
91 TTYT quận Đống Đa Phòng khám 3, số 8 Đống Tác, Đống Đa, Hà Nội
92 BVĐK Vân Đình Khoa Dược – Bệnh Viện Đa Khoa Vân Đình, TP Hà Nội
93 TTYT quận Long Biên Khoa Dược, TTYT quận Long Biên, TP Hà Nội
94 TTPC HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh Đường Hà Hoàng, Thạch trung, TP Hà Tĩnh
95 BVĐK Thị Xã Chí Linh Số 164, Nguyễn Trãi 2, Sao Đỏ, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
96 BVĐK KV Ngã Bảy Trung tâm Y Tế Thị Xã Ngã Bảy, Số 228, Đường 30/4, Khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
97 TTPC HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang TTPC HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang, Đường số 14, Khu vực 4, Phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang
98 BVĐK Hải An BVĐK Hải An, TP Hải Phòng
99 BVĐK quận Kiến An Bệnh viện Kiến An, TP Hải Phòng
100 TTYT huyện Kim Bôi Khoa Dược – Trung tâm y tế huyện Kim Bôi – Tỉnh Hòa Bình
101 TTYT huyện Lương Sơn khoa dược trung tâm y tế huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
102 TTYT huyện Mai Châu Khoa Dược, TTYT huyện Mai Châu – tỉnh Hòa Bình
103 TTYT huyện Lạc Sơn khoa dược TTYT Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn Tỉnh Hòa Bình
104 BVĐK tỉnh Hòa Bình Khoa dược – BVĐK tỉnh Hòa Bình – tổ 27 – phường Đồng Tiến – tp Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình
105 Bệnh viện bệnh nhiệt đới Hưng Yên Đường Phạm Bạch Hổ- TP Hưng Yên- Tỉnh Hưng Yên
106 TTYT TP Cam Ranh Khoa dược TTYT TP Cam Ranh, đường Chi Lăng, TDP Lộc Thịnh, phường Cam Lộc, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
107 BVĐK huyện Phú Quốc Đường 30/4 KP1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang
108 BVĐK tỉnh Kon Tum Số 224 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
109 TTPC HIV/AIDS tỉnh Kon Tum Số 405 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
110 TTYT huyện Tam Đường Thị trấn Tam Đường – huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu
111 Bệnh viện II Lâm Đồng Số 2 Đinh Tiên Hoàng phường 1 Bảo lộc, tỉnh Lâm Đồng
112 BVĐK tỉnh Lâm Đồng So 1 Pham Ngoc Thach P6-Da Lat- tỉnh Lâm Đồng
113 TTYT huyện Đức Trọng 44 Quốc lộ 20- TT Liên nghĩa- Đức trọng tỉnh Lâm Đồng
114 BVĐK tỉnh Lạng Sơn BVĐK tỉnh Lạng Sơn, Đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
115 TTYT huyện Cao Lộc Tổ 3, khối 6 thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
116 TTYT huyện Hữu Lũng Đường Tôn Thất Tùng, Khu An Thịnh, Thị trấn Hữu Lũng – Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
117 TTYT huyện Lộc Bình Đường Vi Đức Thăng, khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
118 TTYT huyện Tràng Định Khu 2, Thị trấn Thất Khê – Huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
119 TTYT huyện Văn Lãng Khu 5, Thị trấn Na Sầm – Huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
120 BVĐK huyện Văn Bàn CSĐT 3 trong 1 BVĐK Văn Bàn, tổ 5 TT Khánh Yên – Văn Bàn – Lào Cai
121 TTYT Bến Lức 126, Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
122 BVĐK KV Hậu Nghĩa Khoa Dược: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
123 BVĐK tỉnh Long An 211 Nguyễn Thông, p3, tp Tân An, Long An
124 BVĐK huyện Hải Hậu Thị trấn Yên Định – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định
125 TTPC HIV/AIDS tỉnh Nam Định 162 Trần Nhật Duật – Phường Trần Tế Xương – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định
126 TTYT huyện Giao Thủy Khu 4A thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
127 TTYT huyện Nghĩa Hưng Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
128 TTYT huyện Xuân Trường Xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
129 TTYT huyện Ý Yên Thị Trấn Lâm – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định
130 BVĐK huyện Diễn Châu Benh vien da khoa Dien Chau, xom 7, xa Dien Phuc, huyen Dien Chau, Nghệ An
131 TTYT TP Ninh Bình TTYT TP Ninh Bình
132 TTYT huyện Ninh Hải 93 Phạm Ngọc Thạch, Khánh Sơn 1, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
133 TTYT huyện Ninh Phước Kp6, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
134 TTYT huyện Ninh Sơn xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
135 TTYT thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 364 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
136 TTYT huyện Thuận Bắc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
137 BVĐK TX Phú Thọ Khoa Dược Bệnh viện ĐKTX Phú Thọ, Địa chỉ: số 71- Đường Cao Bang- P. Âu Cơ- TX Phú Thọ- Phú Thọ
138 TTPC HIV/AIDS tỉnh Phú Yên TT PC HIV/AIDS tỉnh Phú Yên, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
139 TTPC HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình Đường Trần Quang Khải -TDP.14 – P. Nam Lý – TP. Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình.
140 BVĐK tỉnh Quảng Nam 01 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
141 TTKSBT tỉnh Quảng Ngãi 64-Bùi Thị Xuân- TP Quảng Ngãi
142 BVĐK tỉnh Quảng Ninh Khoa Duoc BVĐK tỉnh Quảng Ninh
143 TTYT dự phòng tỉnh Quảng Trị Đường Hoàng Diệu, phường Đông Gia, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
144 BVĐK tỉnh Sóc Trăng 378, Lê Duẩn, P9, Tp Sóc trăng
145 BVĐK huyện Mai Sơn Nguyễn Thị Tuyết Lan – Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Mai Sơn, Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
146 TTYT huyện Trảng Bàng Quốc lộ 22 – xã Lộc An – Thị Trấn Trảng Bàng – Tây Ninh: liên hệ: Lê Thị Huyền 01217466591
147 BVĐK huyện Quỳnh Phụ khoa dược bệnh viện đa khoa quỳnh phụ, tỉnh Thái Bình
148 BVĐK huyện Đông Hưng Khoa Dược – BVĐK Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
149 BVĐK huyện Tiền Hải Khoa Dược – BVĐK Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
150 BVĐK huyện Kiến Xương Thị trấn Thanh Nê – Kiến Xương – Thái Bình
151 BVĐK tỉnh Thái Bình Khoa Dược – BVĐK tỉnh Thái Bình
152 BVĐK huyện Hưng Hà Tư La -Minh Khai -Hưng Hà -Thái Bình
153 BVĐK huyện Thái Thụy BVĐK huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
154 BVĐK huyện Vũ Thư Thị Trấn Vũ Thư Tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình
155 Bệnh viện A Thái Nguyên Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
156 TTYT TP Thái Nguyên Khoa Dược – Trung tâm y tế TP. Thái Nguyên

Tổ 34 – phường Phan Đình Phùng – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

157 BVĐK KV Ngọc Lặc Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa khu vực ngọc lặc- Thanh Hóa
158 BVĐK huyện Thọ Xuân Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
159 BVĐK TP Thanh Hóa Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa
160 Bệnh viện Trung ương Huế 16 Lê Lợi – Thành phố Huế
161 TTPC HIV/AIDS Thừa Thiên Huế 21 Nguyễn Văn Linh, An Hòa, Thành phố Huế
162 TTPC HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang 149 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Mỹ Tho, Tiền Giang
163 BV Bệnh nhiệt đới 764 Võ Văn Kiệt P1, Q5 TpHCM
164 TTYT quận Bình Chánh 350 đường Tân Túc – Thị trấn Tân Túc – Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
165 PKĐK Galant PKĐK Galant -119 Trần Bình Trọng, P.2, Q.5, TP.HCM
166 TTYT quận Gò vấp 29/5 Đường Lê Đức Thọ, P17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
167 TTYT huyện Nhà Bè Số 1 đường 18 KDC Cotec, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh
168 BV Phạm Ngọc Thạch 120 Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, Tp HCM
169 BVĐK huyện Càng Long Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
170 BVĐK huyện Cầu Kè trung tâm y tế huyện cầu kè, khóm 4, thị trấn cầu kè, Huyện cầu kè, tỉnh trà vinh
171 BVĐK KV Tiểu Cần Khoa Dược BVĐK KV Tiểu Cần, Ấp Đại Mông, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
172 BVĐK tỉnh Trà Vinh 27 Điện Biên Phủ, Phường 6, tp. Trà Vinh, Trà Vinh
173 BVĐK huyện Na Hang Tổ 7, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
174 BVĐK huyện Yên Sơn Thôn Sông Lô 3, An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
175 TTYT Thị Xã Bình Minh Số 39 Nguyễn Văn Thảnh – Khóm 5 – Phường Cái Vồn – TX Bình Minh
176 BVĐK tỉnh Vĩnh Long BVĐK tỉnh Vĩnh Long – Số 30 Trần Phú – Phường 4 – TP Vĩnh Long
177 TTYT huyện Tam Bình TTYT huyện Tam Bình: Số 366 Trần Văn Bảy – Khóm 4 – TT Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
178 TTYT huyện Trà Ôn 32/7A đường Võ Tánh, khu 7 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long
179 TTYT huyện Sông Lô Phòng OPC – Trung tâm y tế Huyện Sông Lô, Xã Nhạo Sơn- Huyện Sông Lô – Vĩnh Phúc
180 BVĐK tỉnh Yên Bái Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái – Phúc Lộc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái
181 BVĐK Hưng Khánh PKĐKKV Hưng Khánh – Xã Hưng Khánh – Huyện Trấn Yên – Tỉnh Yên Bái
182 TTYT huyện Lục Yên Trung tâm y tế huyện Lục Yên , Thị Trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái
183 TTYT huyện Mù Cang Chải Khoa Dược – TTYT huyện Mù Cang Chải, Tổ 8, TT. Mù Cang Chải, Yên Bái
184 BVĐK KV Nghĩa Lộ Tổ 1 phường Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ – Tỉnh Yên Bái
185 TTYT huyện Trấn Yên Khoa Dược – TTYT Trấn Yên, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
186 TTYT huyện Trạm Tấu KHOA DƯỢC – CHỐNG NHIỄM KHUẨN, TTYT huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
187 TTYT TP Yên Bái Khoa dược TTYTTP Yên Bái – Đường Tuệ Tĩnh – Phường Nguyễn Thái Học – Thành Phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái
188 TTTYT Huyện Văn Chấn Khoa Dược TTYT Huyện Văn Chấn (Khu 9 TTNT Trần Phú) Văn Chấn Yên Bái, tỉnh Yên Bái
189 TTYT huyện Văn Yên TTYT huyện Văn Yên Huyện Văn Yên Tỉnh Yên Bái.
190 TTYT huyện Yên Bình TTYT huyện Yên Bình – Thôn Thanh Bình – Xã Phú Thịnh – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

5789_BYT_AIDS_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!