Công văn 4995/QLD-ĐK Đăng ký, lưu hành, sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Trimetazidin

1059
Công văn 4995/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 4995/QLD-ĐK Đăng ký, lưu hành, sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Trimetazidin

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 4995/QLD-ĐK
V/v Đăng ký, lưu hành, sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Trimetazidin
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
 • Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam.

Tiếp theo công văn số 1564/QLD-TT ngày 10/02/2012 của Cục Quản lý dược về việc khuyến cáo sử dụng thuốc có chứa Pioglitazon, Stavudin, Trimetazidin, và căn cứ kết luận của Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế đối với thuốc có chứa hoạt chất Trimetazidin,

Để đảm bảo sử dụng thuốc họp lý, an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý dược thông báo như sau:

 • Tạm ngừng không cấp số đăng ký lần đầu và đăng ký lại đối với các thuốc có chứa hoạt chất Trimetazidin cho tới khi có thông báo khác.
 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị điều trị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại công văn số 1564/QLD-TT ngày 10/02/2012 của Cục Quản lý dược nêu trên.

Cục Quản lý dược sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến thuốc có chứa hoạt chất Trimetazidin và có hướng xử lý tiếp theo.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Nguyễn Kim Tiến (để b/c);
 • Cao Minh Quang (để b/c);
 • Cục QLKCB, Thanh tra BYT (để phối hợp);
 • Tổng công ty Dược Việt Nam;
 • Cục Quân Y — Bộ Quốc Phòng; Cục Y tế — Bộ Công an; Cục Y tế Giao Thông vận tải;
 • Các chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc;
 • Phòng QLKDD, Phòng QLTTQC;
 • Văn phòng (để đưa lên Website); Tạp chí Dược và MP;
 • Lưu VT, ĐKT.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN GỐC: 4995_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Công văn 4995/QLD-ĐK Đăng ký, lưu hành, sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Trimetazidin

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!