Công văn 2948/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

618
Công văn 2948/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2948/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 18020/QLD-ĐK ngày 03/11/2017, công văn số 18036/QLD-ĐK ngay 03/11/2017, công văn số 19982/QLD-ĐK ngày 28/11/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn Số: 2948/QLD-ĐK ngày 09/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết hiệu
lực của giấy
đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên liệu
1 Vogyno VD-18747-13 01/04/2018 Công ty cổ phần dược
phẩm Me di sun
Econazol nitrat (*) BP 2014 Chizhou Zhongrui
Chemical Co., Ltd
Xiangyu Chemical Park, Dongzhi
County, Anhui, China
China
2 Hypravas 20 VD-23585-15 17/12/2020 Công ty cổ phần dược
phẩm Me di sun
Pravastatin sodium
(**)
EP 8.0 Biocon Limited Biocon Special Economic zone,
Plot no. 2-4, Phase IV
Bommasandra-Jigani Link Road
Bommasandra Post, Bangalore
560099, India.
India
3 3B-Medi VD-22915-15 09/09/2020 Công ty cổ phần dược
phẩm Me di sun
Thiamin mononitrat
(Vitamin Bl)
USP38 Jiangxi Tianxin
Pharmaceutical Co.,
Ltd
Le’ anjiang Industrial Zone ,
Leping , Jiangxi, 333300, China
China
Pyridoxin hydroclorid
(Vitamin B6)
USP38 Jiangxi Tianxin
Pharmaceutical Co.,
Ltd
Le’ anjiang Industrial Zone ,
Leping , Jiangxi, 333300, China
China
Cyanocobalamin
(Vitamin B12)
USP38 Hebei Yuxing Bio
Engineering Co., Ltd
XiCheng District, Ningjin County
, Hebei Province , China
China
4 Lodirein VD-23586-15 17/12/2020 Công ty cổ phần dược
phẩm Me di sun
Carbocistein (***) EP 8.0 Wuhan Grand Hoyoco.,
Ltd
No. 1 Industrial Park, Gendian
Economy Develop Zone, E’zhou,
Hubei, China
China

 

Công văn 2948/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

2948_QLD_ĐK_2018_VNRAS

 

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!