Công văn 2669/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

691
Công văn 2669/QLD-ĐK
Công văn 2669/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2669/QLD-ĐK
V/v công bố bổ sung danh mc nguyên liệu làm thuốc phi kim soát đặc bit phải thực hiện việc cp phép nhập khẩu
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 09/USA-NIC đề ngày 09/01/2018 của Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC về việc bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Phòng QLKDD (để ph/h);
– Tổng Cục hải Quan (để ph/h);
– Website của Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐKT (TN).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 2669/QLD-ĐK ngày 06/02/2018)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 FANLAZYL VD-17261-12 19/07/2018 Công ty TNHH dược phẩm USA- NIC Metronidazol (Metronidazole) BP 2015 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd No.8 FengshanRoad, Industrial and Economic Development Zone, Luotian Country, Huanggang City, Hubei Province China China
2 CIPROFLOXACIN 500mg VD-17256-12 01/08/2018 Công ty TNHH dược phẩm USA- NIC Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Hydrochloride) USP 38 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd No.31 Weisan Road, Hangzhou Bay Shangyu Economic and Technological Development Area, Shanayu, Zhejiang Province China – 312369 China
3 FANLAZYL VD-14075-11 14/12/2018 Công ty TNHH dược phẩm USA-NIC Metronidazol (Metronidazole) BP 2015 Hubei Hongyuan Pharmaceitical Technology Co., Ltd No.8 fengshan Road, Industrial and Economic DevelopmentZone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province China China
4 TERGODE VD-14092-11 14/12/2018 Công ty TNHH dược phẩm USA-NIC Codein EP 8 Alcaliber S.A – Tay Ban Nha Head office: Pz. Colon 2 Tonel, Planta 13 28046 Madrid – ESPANA (SPAIN) Factory: AV. Ventalomar, 1 45007 Toledo – ESPANA (SPAIN) Spain

Danh mục này có 01 trang gồm 04 khoản./.

Công văn 2669/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

2669_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!