Công văn 2384/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

685
Công văn 2384/QLD-ĐK
Công văn 2384/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 2384/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ công văn số 0318/CV-GN đề ngày 23/01/2018 của Công ty cổ phần
dược phẩm Gia Nguyễn về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược
chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu
cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng
ký (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội
dung đối với 01 nguyên liệu đã công bố kèm theo công văn số 17852/QLD-ĐK
ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn 2384/QLD-ĐK ngày 01/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết
hạn SĐK
(dd/mm/vy)
(3)
Tên NSX
(4)
Dược chất (ghi đầy
đủ tên, dạng
nguyên liệu, dạng
muối…)(5)
Tiêu
chuẩn
dược chất
(6)
Tên NSX
nguyên liêu
(7)
Địạ chỉ NSX sản
xuất nguyên liệu
(8)
Nước

sản

xuất

(9)

Tinfomuc 100 VD-27864-17 19/09/2022 Công ty cổ
phần dược
phẩm Gia
Nguyễn
Acetylcystein

(N-Acetyl-L-

cysteine)

USP 37-
NF32
Wuhan Grand
Hoyo Co., Ltd.
No.l Industrial
Park, Gedian
Economy Develop
Zone, E’Zhou City,
Hubei, China
China


Công văn 2384/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

2384_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!