Công văn 20537/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không yêu cầu gpnk

972
Công văn 20537/QLD-ĐK
Công văn 20537/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾCỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 20537/QLD-ĐKV/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 192/2017/OPV-ĐK đề ngày 22/11/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm OPV về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC ĐÍNH KÈM

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lưọng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Quazimin VD-17484-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Arginin aspartat EP6 Ningbo Inno Pharmchem Co., Ltd 6F-5, No. 163 Ruiqing Rd., Jiangdong, NingBo 315000 China
2 Quazimin VD-17484-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Arginin aspartat EP6 Evonik Rexim S.A.S. 33, Rue de Verdun, P-80400 Ham France
3 Quazimin VD-17484-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Arginin aspartat EP 6 Sinochem Jiangsu Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002 China
4 Nidason Gyco 100 VD-17497-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Clotrimazol EP6 Guanazhou Hanpu Pharmaceutical Co. Ltd, China No.9, Fufeng North Road, Aotou Town, Conghua City, Guangzhou China
5 Nidason Gvco 100 VD-17497-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Clotrimazol EP 6 Jintan Zhongxing Pharmaceutical and Chemical Co., I.td 12# HouYang Chemical Park , Jincheng towns, Jintan, Jiangsu, China China
6 Glucozamax 500 VD-17489-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Glucosamin sulíat 2KC1 USP 32 Nanịing Zhongjiang Chemical Co.XTD., China No.8, North Han Street, Nanjing, Jiangsu, China China
7 Glucozamax 500 VD-17489-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Glucosamin sulfat 2K.CI USP 33 Yangzhou Rixing Bio – Tech Co., Ltd No. 2 Tongxin RD, Gaoyou City, Hangsu China
8 Cerepax 500 VD-17483-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Levetiracetam USP 34 Zhẹjiang Huaji Pharmaceutical Co. Ltd No. 15 Shuangíeng Rd., Fotang, Yivvu, Zhejiang, China China
9 Cerepax 500 VD-17483-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Lcvetiracetam USP 34 1 letero Labs Limited SurveyNo. 10,1.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhara Pradesh India
10 New BabyFlu VD-17496-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol BP 2010 Mallinckrodt Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulcvard Raleigh, NC 27616-3116 USA USA
11 New BabyPlu VD-17496-12 20/10/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol BP 2010 Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD 8 Guang Shi Xi Road,

Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

 

Công văn 20537/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không yêu cầu gpnk

DOWNLOAD ĐỂ XEM ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ VĂN BẢN

[sociallocker id=7424]

20537_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!