Công văn 2028/BYT-QLD hiệu lực áp dụng công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/09/2013

1274
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 2028/BYT-QLD hiệu lực áp dụng công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/09/2013

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2028/BYT-QLD
V/v: Hiệu lực áp dụng công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/09/2013
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam,

Ngày 19/09/2013, Bộ Y tế có công văn số 5890/BYT-QLD hướng dẫn tạm thời gia hạn hiệu lực số đăng ký lưu hành đối với các thuốc hết hạn SĐK và đã nộp hồ sơ đăng lại nhưng chưa được cấp SĐK để cung cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các hợp đồng trúng thầu, hiệu lực của công văn số 5890/BYT-QLD nêu trên chỉ đến ngày 15/01/2015. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều hợp đồng cung ứng thầu cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn hiệu lực, trong khi chưa được cấp lại SĐK.

Vì vậy, để đảm bảo có đủ thuốc cho nhu cầu điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với các hợp đồng cung ứng thuốc đã trúng thầu trong thời gian chờ cấp lại SĐK, Bộ Y tế thông báo chủ trương gia hạn hiệu lực áp dụng của công văn số 5890/BYT-QLD như sau:

  1. Việc xem xét cho gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc theo quy định tại công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/09/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời gia hạn số đăng ký được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/06/2016.
  2. Hồ sơ đề nghị gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/09/2013 nêu trên.

Bộ Y tế thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Y tế hoặc đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h);
– Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan);
– Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra BYT;
– Tổng Công ty Dược Việt Nam;
– Hiệp hội Dược Việt Nam;
– Cục Quân Y-Bộ Quốc Phòng; Cục Y tế-Bộ Công an; Cục Y tế Giao Thông vận tải- Bộ Giao thông Vận tải;
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
– Cổng Thông tin điện tử BYT;
– Lưu: VT, PC, QLD(10b).
TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 

 

Trương Quốc Cường

 

Văn bản dạng word: 2028_BYT_QLD_VNRAS

English version: 2028_BYT_QLD_English Version

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!