Công văn 19961/QLD-KD báo cáo số liệu thống kê về tình hình SX, NK, kinh doanh salbutamol và clenbuterol

809
Công văn 19961/QLD-KD
Công văn 19961/QLD-KD
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 19961/QLD-KD báo cáo số liệu thống kê về tình hình SX, NK, kinh doanh salbutamol và clenbuterol

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 19961/QLD-KD
V/v báo cáo số liệu thống kê về tình hình SX, NK, kinh doanh salbutamol và clenbuterol
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Các công ty sản xuất, nhập khẩu thuốc (Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Căn cứ thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc và các quy định về dược liên quan,

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Đơn vị báo cáo số liệu sản xuất, nhập khẩu, phân phối trong các năm 2013, 2014 và 2015 đối với các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol theo Phụ lục đính kèm Công văn này.

Cục Quản lý Dược sẽ tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc, cấp số đăng ký thuốc, tiếp nhận và xét duyệt đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuốc đối với các công ty sản xuất, nhập khẩu thuốc không thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu tại Công văn này.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý Dược (địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) đồng thời gửi bản báo cáo bằng file điện tử (sử dụng phần mềm MS. Excel hoặc MS. Word) về địa chỉ email: [email protected] trước ngày 24/10/2015.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược theo số điện thoại 04.38461525 (ThS.Nguyễn Huy Ngọc).

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị triển khai thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

Công văn 19961/QLD-KD báo cáo số liệu thống kê về tình hình SX, NK, kinh doanh salbutamol và clenbuterol

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]19961_QLD_KD_VNRAS[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!