Công văn 19602/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu GPNK

867
Công văn 19602/QLD-ĐK
Công văn 19602/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19602/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuât thuôc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 264B/2017/CV/BVP đề ngày 06/11/2017 của Công ty cổ phần BV Pharma về việc kê khai nguyên liệu dược chất thực tế đang sử dụng sản xuất thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn  SĐK

(dd/mm/vv)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước

sản

xuất

(9)

Bivinadol Extra VD-13705-11 01/8/2018 Công ty cổ phần BV Pharma Paracetamol BP 2014 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China China
Bivinadol Extra VD-13705-11 01/8/2018 Công ty cổ phần BV Pharma Caffeine anhydrous BP 2014 Shandong

Xinhua

Pharmaceutical Co., Ltd.

East Chemical Zone of Zibo High & New Technology

Development Zone, Zibo, Shandong, China

China
Filexi VD-14625-11 30/12/2017 Công ty cổ phần BV Pharma Aceclofenac BP 2015 Amoli

Organics Pvt. Ltd.

Plot No.322/4, 40 Shed Area, G.I.D.C., Vapi-396 195. Gujarat, India India

 

Công văn 19602/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

19602_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!