Công văn 19043/QLD-KD năm 2018 đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh chân tay miệng

799
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19043/QLD-KD
V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh tay chân miệng
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ;
– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi là các Đơn vị)

Ngày 28/8/2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 16632/QLD-KD gửi các đơn vị có kế hoạch chủ động để đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sốt xuất huyết, sởi và các bệnh có thể phát sinh sau mưa, lũ.

Tình hình bệnh tay chân miệng có số ca mắc tăng mạnh trong những tuần gần đây. Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng và điều trị bệnh tay chân miệng, Cục Quản lý Dược đề nghị:

  1. Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo:

1.1 Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo về dự trữ, cung ứng thuốc tại công văn số 16632/QLD-KD ngày 28/8/2018.

1.2 Kịp thời báo cáo về Bộ Y tế trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ công tác phòng và điều trị bệnh tay chân miệng… trên địa bàn.

  1. Các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ chủ động lập, kế hoạch mua sắm thuốc, cập nhật số lượng và tình trạng các ca mắc tay chân miệng để kịp thời liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để đảm bảo đủ thuốc cho công tác phòng và điều trị bệnh.
  2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc phải chuẩn bị sẵn nguồn thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý để ưu tiên cung ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Cục Quản lý Dược sẽ xem xét giải quyết ngay các Đơn hàng nhập khẩu thuốc của các cơ sở để đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ Cục Quản lý Dược, điện thoại 024.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
– Cục QL KCB, Cục YTDP, Cục QLMT Y tế, Vụ KH-TC, Vụ BHYT (để p/h);
– BCH PCTH&TKCN, BYT;
– Website Cục QLD;
– Lưu VT, KD (N).

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

Công văn 19043/QLD-KD năm 2018 về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh chân tay miệng.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

19043_QLD_KD_2018_VNRAS

19043_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!