Công văn 16632/QLD-KD cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi

756
Đánh giá
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 16632/QLD-KD
V/v cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Viện, bệnh viện trực thuộc Bộ
– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi là các Đơn vị)

Ngày 27/6/2018 Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 11915/QLD-KD gửi các Đơn vị có kế hoạch chủ động để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng, chống dịch bệnh có thể phát sinh trong mùa mưa, lũ. Tiếp đó, ngày 12/7/2018, Cục Quản lý Dược tiếp tục ban hành công văn số 13267/QLD-KD chỉ đạo các Đơn vị trong việc đảm bảo cung ứng dịch truyền.

Hiện nay, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue và sởi có dấu hiệu tăng lên tại một số địa phương,

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, Điều trị sốt xuất huyết Dengue, Quyết định số 1537/QĐ-BYT ngày 29/4/2014 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, Điều trị sốt xuất huyết Dengue bằng y học cổ truyền và Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn, chẩn đoán, Điều trị bệnh sởi,

Để đảm bảo cung ứng thuốc đủ thuốc phòng và Điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh sởi, Cục Quản lý Dược đề nghị:

  1. Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo:

1.1 Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đóng trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu Điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc; hóa chất khử trùng, diệt khuẩn và các thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo các hướng dẫn chẩn đoán, Điều trị của Bộ Y tế và của Bệnh viện; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

1.2 Kịp thời báo cáo về Bộ Y tế trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ công tác phòng và Điều trị sốt xuất huyết Dengue, sởi và các bệnh có thể phát sinh sau mưa, bão, lũ lụt… trên địa bàn.

  1. Các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ chủ động lập kế hoạch mua sắm thuốc, cập nhật diễn biến mô hình bệnh tật để phục vụ công tác chẩn đoán, Điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh sởi và liên hệ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để đảm bảo đủ thuốc cho công tác khám, chữa bệnh.
  2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc phải chuẩn bị sẵn nguồn thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý để ưu tiên cung ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Cục Quản lý Dược sẽ xem xét giải quyết ngay các Đơn hàng nhập khẩu thuốc của các cơ sở để đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ phòng Quản lý Kinh doanh Dược – Cục Quản lý Dược, điện thoại 024.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
– Cục QL KCB, Cục YTDP, Cục QLMT Y tế, Vụ KH-TC, Vụ BHYT (để p/h);
– Website Cục QLD;
– Lưu VT, KD (N).
CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

Công văn 16632/QLD-KD về việc cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

16632_QLD_KD_2018_VNRAS

16632_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!