Công văn 16522/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi MP không đạt CL

654
Công văn 16522/QLD-MP
Công văn 16522/QLD-MP năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 16522/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tinh Hoa
(Đ/c: Số 222 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 3420/YTDP-KNDPMP đề ngày 10/8/2018 của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội gửi kèm Phiếu Phân tích số 455/KNM-18 ngày 08/8/2018 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Dầu gội sả hoa hồng TMDL (Ngày sản xuất: 072018; hạn dùng: 072020) do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tinh Hoa sản xuất.

Mẫu sản phẩm nêu trên do Thanh tra Sở Y tế Tp. Hà Nội lấy tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tinh Hoa – Chi nhánh Hà nội (Địa chỉ: Số 11, ngách 32, ngõ 26 Nguyên Hồng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội) để kiểm tra chất lượng, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Dầu gội sả hoa hồng TMDL (ngày sản xuất: 072018; hạn dùng: 072020) do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tinh Hoa (Đ/c: Số 222 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sản xuất.
  2. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tinh Hoa phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

– Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/9/2018.

  1. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng:

– Kiểm tra Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tinh Hoa trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

– Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2018.

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– VKN Thuốc TW, VKN Thuốc Tp. HCM;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

Công văn 16522/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Dầu gội sả hoa hồng TMDL (ngày sản xuất: 072018; hạn dùng: 072020) do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tinh Hoa (Đ/c: Số 222 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sản xuất.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

16522_QLD_MP_2018_VNRAS

16522_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!