Công văn 16039/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

805
Công văn 16039/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
Công văn 16039/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 16039/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 16039/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

130 STAR Sore Throat VD-14755-11 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Lidocain EP 7 Moehs Ibrica, S.L Poligono industrial Rubi Sur C /César Martinell I Brunet, 12A-08191 Rubi (Barcelona-Spain) Spain
131 Tirizex levo VD-14357-11 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Levocetirizin

dihydroclorid

NSX Symed Labs Limited Unit -1, Survey No.353, Domadugu (Village), Jinnaram (Mandal), Medak (Dist)-502313. Telangana, India (Án Do). India
132 Tydol VD-12340-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol EP 5 Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co,LTD 8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185 China
133 Tydol VD-12340-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol EP 5 Mallinckrodt Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA. USA
134 Tydol 80 VD-1475 8-11 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol EP 6 Mallinckrodt Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA. USA
135 Tydol 80 VD-14758-11 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol EP 6 Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co, LTD 8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185 China
136 Tydol 150 VD-14756-11 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol EP 6 Mallinckrodt Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA. USA
137 Tydol 150 VD-14756-11 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol EP 6 Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co, LTD 8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185 China
138 Tydol 250 VD-14757-11 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Microencapsulated

acetaminophen

NSX Dasan Medichem Co, Ltd 342 Deogamsan-ro, Dogo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea (Han Quóc). Korea
139 Tydol PM VD-16977-12 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol BP 2013 Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co,LTD 8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185 China
140 Tydol PM VD-16977-12 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Paracetamol BP 2013 Mallinckrodt Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616- 3116 USA USA
141 Tydol PM VD-16977-12 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Diphenhydramin

HC1

BP 2010 Qidong Dongyue Pharmaceutical Co, Ltd No.268 Shanghai Rd. Binjiang Fine Chemical Industry Zone, Qidong City, Jiangsu Province, China, 226200 China
142 Tydol PM VD-16977-12 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Diphenhydramin

HC1

BP 2010 Jinan Orgachem Pharmaceutical Co,Ltd. F9, No.2766 Yingxiu Road, Hight-newTechnology Development Zone, Ji’nan Shandong, P.R.China. China
143 Vedicard 3.125 VD-11663-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Carvedilol EP-7 S. Sinochem Jiangsu Floors 21 &22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China China
144 Vedicard 3.125 VD-11663-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Carvedilol EP 7 Hetero Drugs Limited Bonthapally (Village), Jinnaram (Mandal), Medack (district), Telangana (An Do) India
145 Vedicard 25 VD-11109-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Carvedilol EP 7 Sinochem Jiangsu Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China China
146 Vedicard 25 VD-11109-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Carvedilol EP 7 Hetero Drugs Limited Bonthapally (Village), Jinnaram (Mandal), Medack (district), Telangana (An Do) India
147 Vedicard 12.5 VD-11108-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Carvedilol EP 7 Sinochem Jiangsu Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China China
148 Vedicard 12.5 VD-11108-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Carvedilol EP 7 Hetero Drugs Limited Bonthapally (Village), Jinnaram (Mandal), Medack (district), Telangana (An Do) India
149 Zivastin VD-10333-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Betahistin

dihydroclorid

USP

35/NF30

Sinochem Jiangsu Co., Ltd Floors 21 &22, Jin Cheng Tower,

No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China

China
150 Zoloman 100 VD-13476-10 19/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Sertralin

hydroclorid

NSX Hetero Drugs Limited (Unit-IX) Plot No. 1, Hetero Infrastructure Ltd.-SEZ, N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist.) – 531 081, A.P, India India

Công văn 16039/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

16039_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!