Công văn 15596/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

891
Công văn 15596/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15596/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 15596/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khấu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguvên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu
1 Uphalium M VD-27134-17 Công ty cổ phần dược phẩm TW 25 Domperidon

malcatc

BP 2013 Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd C-4, Industrial Development Area, Uppal, Hyderabad – 500 039. A.P.. India
2 Uphaceff 200 VD-12985-10 Công ty cổ phần dược phẩm TW 25 Cefixime

trihydrate

USP 38 Covalent Laboratories Private Limited Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Mcdak District, Andhra Pradesh,India
3 Nebamin VD-11757-10 Công ty cổ phần dược phẩm TW 25 Thiamin

mononitrat

BP 2015 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi. 333300, China.
4 Nebamin VD-11757-10 Công ty cổ phần dược phẩm TW 25 Pyridoxin

hydroclorid

BP2015 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. Le’ anjiang Industrial Zone, Lepinc. Jiangxi, 333300, China.
5 Nebamin VD-11757-10 Công ty cổ phần dược phẩm TW 25 Cyanocobalamin USP 37 Hebei Juxing Bio- Engineering Co., Ltd Xicheng District, Xingjin County, Hebei Province, China.
6 Vitamin C 500 VD-11760-10 Công ty cổ phần dược phẩm TW 25 Acid Ascorbic USP 35 Shangdong Luvvei Pharmaceutical Co.,Ltd Shuangfeng Industrial Park. Zichuan District, Zibo City, Shandong, China

 

Công văn 15596/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

15596_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!