Công văn 15322/QLD-ĐK công bố nguyên liệu thuốc nhập khẩu

1264
Công văn 15322/QLD-ĐK công bố nguyên liệu thuốc nhập khẩu
Công văn 15322/QLD-ĐK công bố nguyên liệu thuốc nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15322/QLD-ĐK công bố nguyên liệu thuốc nhập khẩu

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 15322/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phái thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục dính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Amcefal

 

VD-18225-13

 

18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi Cefamandol

(Dưới dạng Cefamandol

nafate)

No. 9, East Jiaotong
Road, Lili Town,
Wujiang District,
Suzhou City. Jiangsu,
P.R.C.

 

China
2 Cefazolin

 

VD-18226-13

 

18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi Cefazolin

(Dưới dạng Cefazolin
Sodium)

 

No. 18 YangZi Road, Economic & Technological Development Zone, Shijiazhuang, Hebei. China
3 Cefepime

 

VD-18227-13

 

18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi Cefepim

(Dưới dạng Cefepime
hvdroclorid + L-
arginine)

 

No.l. Fenghuanggang
Huabao Industrial
District, Xixiang, Baoan
District Shenzhen,
518102

Shijiazhang City, Hebei Province

China
4 Cefoam

 

VD-18228-13

 

18/01/2018 Công ty cố phần dược phẩm Am Vi Cefotiam

(Dưới dạng Cefotiam
hvdroclorid – Sodium
carbonate

174 ,Sirok-ro, Asan-si, Chungcheongnam-do

 

Korea

 

5 Cefotaxime

 

VD-18229-13

 

18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi Cefotaxim

(Dưới dạng Cefotaxime
sodium)

 

No.l, Ruiyang Road,
Yiyuan County,
Shandong Province,
P.R.

 

China
6 Ceftazidime VD-18230-13 18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi Ceftazidim
(Dưới dạng Ceftazidime pentahydrate + Sodium carbonate)
 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd.  China
7  Ceftriaxone  VD-18231-13 18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi  Ceftriaxon
(Dưới dạng Ceftriazone sodium)
 No.l, Ruiyang Road.
Yiyuan County, Shandong Province, P.R.
China
8  Cefuroxime  VD-18232-13 18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi  Cefuroxim
(Dưới dạng Cefuroxime sodium)
 No. 18 YangZi Road, Economic & Technological Development Zone, Shijiazhuang, Hebei.  China
9  Cephradine  VD-18233-13 18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi  Cephradin (Dưới dạng Cephradin + L-arginine)  No. 98 I lainan Road, Economic & Technological Development Zone, Shijiazhang City, Hebei Province  China
10  Supoxim 100  VD-18241-13 18/01/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi  Cefpodoxim (Dưới dạng Cefpodoxime proxetil)  Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangarcddy Dist, Telangana.  India
11  Noruxime 250  VD-18696-13  01/04/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi  Cefuroxim
(Dưới dạng Cefuroxime axetil)
 Dhanuka house 861/862, Joshi Road. Karol Bagh, New Delhi- 5.  India
12  Spreabac  VD-18699-13  01/04/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi  Cefoperazon + Sulbactam
(Dưới dạng Cefoperazon sodium + Sulbactam Sodium)
 No. 66, Taishan Road, Mudan District, Heze, Shandong, China  China
13  Egodinir 300  VD-19838-13  08/11/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi  Cefdinir  Dhanuka I louse 861/862, Joshi Road. Karol Bagh. New Delhi- 5.  India
14  Egofixim 100  VD-20173-13  27/12/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi  Cefixim
(Dưới dạng Cefixime trihydrate)
 Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal. Sangareddy Dist, Telangana.  India
15  Eufaclor 125  VD-20175-13  27/12/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi  Cefaclor
(Dưới dạng Cefaclor monohydrate)
 Dhanuka House 861/862, Joshi Road, Karol Bagh. New Dclhi- 5.  India

 

Công văn 15322/QLD-ĐK công bố nguyên liệu thuốc nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

15322_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!