Công văn 1528/BYT-TB-CT đơn giản hóa thủ tục nộp lệ phí nhập khẩu trang thiết bị y tế

927
Công văn 1528/BYT-TB-CT
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 1528/BYT-TB-CT đơn giản hóa thủ tục nộp lệ phí nhập khẩu trang thiết bị y tế

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1528/BYT-TB-CT
V/v đơn giản hóa thủ tục nộp lệ phí nhập khẩu trang thiết bị y tế
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016
Kính gửi: Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)

 

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư).

Để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các đơn vị trong việc nộp lệ phí nhập khẩu trang thiết bị y tế và rút ngắn thời gian, chi phí đi lại và tránh phát sinh thủ tục hành chính, trên cơ sở thống nhất với Văn phòng Bộ Y tế (Phòng Tài chính Kế toán), Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) thông báo:

  1. Kể từ ngày 01/4/2016, Bộ Y tế sẽ thực hiện việc thu lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị tế qua hình thức chuyển khoản về tài khoản của Văn phòng Bộ Y tế.
  2. Thông tin về chuyển khoản nộp lệ phí đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, đề nghị đơn vị gửi về theo tài khoản sau:

– Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Y tế

– Số tài khoản: 1700.1485.102.0749, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Ba Đình.

  1. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Văn phòng Bộ Y tế (Phòng; Tài chính Kế toán): Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, theo số điện thoại: 0972.682.898/ 04.62732164 để được hướng dẫn.

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên (danh sách đính kèm);
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– TT. Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
– Văn phòng Bộ Y tế (để phối hợp);
– Hội Thiết bị y tế Việt Nam (để phối hợp);
– Cổng TTĐT Bộ Y tế (để đăng tải);
– Lưu: VT, TB-CT.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
Nguyễn Minh Tuấn

 

VĂN BẢN GỐC: 1528_BYT_TB_CT_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 1528_BYT_TB_CT_VNRAS

Công văn 1528/BYT-TB-CT đơn giản hóa thủ tục nộp lệ phí nhập khẩu trang thiết bị y tế

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!