Công văn 13993/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162

967
Công văn 13993/QLD-ĐK
Công văn 13993/QLD-ĐK
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số : 13993/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc dược nhập khấu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khâu của thuôc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

—– Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ đề nghị tại Công văn số 1049/CV-2018/SVP đề ngày 16/7/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm SaVi;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lun hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm – Đợt 162.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

 

 DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC
TẠI VIỆT NAM ĐUỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn sổ:13993 /QLD-ĐK ngày 23/07/2018 Cục Quản lý Dược)

1 Bacfenz 10 VD-30487-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Baclofen USP38 SNA HEALTHCARE PVT. LTD Plot No. N-213/3, Tarapur MIDC, Boisar, 401506, Dist-Thane, Maharashtra India
2 SaVi Mephenesin 250 VD-30496-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Mephenesin NSX Unilab Chemicals and Pharmaceuticals Pvt. Ltd. D-5, M.I.D.C., Phase-II, Sagaon, Dombivli (E) – 421204 India.
3 SaViMetoc VD-30501-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Paracetamol BP 2014 HEBEI JIHENG (GROUP)

PHARMACEUTICAL CO., LTD

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R

China

4 SaViMetoc VD-30501-18 05/07/2023 Công ty CPDP SaVi Methocarbamol USP38 NINGBO SMART PHARMACEUTICAL CO.,LTD No. 1 YiCheng Road, Xiao Gang, BeiLun District, NingBo, 315803 China

 

 

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

13993_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!