Công văn 13266/QLD-KD năm 2018 về việc đảm bảo cung ứng vắc xin

880
Công văn 13266/QLD-KD năm 2018
Công văn 13266/QLD-KD năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13266/QLD-KD
V/v đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;
– Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
– Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;
– Viện Pasteur Nha Trang;
– Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
(Sau đây gọi tt là Đơn vị)

Bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván là các bệnh đã được chủ động phòng tránh bằng cách tiêm phòng vắc xin thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia (TCMR) cũng như tiêm chủng dịch vụ. Hiện nay, vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván là đủ để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của nhân dân và mục tiêu của tiêm chủng. Tuy nhiên, gần đây Bộ Y tế cũng vẫn ghi nhận một số ca bệnh đã xảy ra cục bộ trên một số địa bàn.

Hiện nay, có 07 vắc xin phòng bệnh kết hợp được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam trong đó có thể phòng đủ cả 03 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bao gồm:

– Vắc xin Adacel: phòng 03 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván); SĐK: QLVX-1077-17; do Công ty Sanofi Pasteur Limited (Canada) sản xuất; Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu.

– Vắc xin bạch hầu – ho gà – uốn ván hấp phụ (DPT): phòng 03 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván); SĐK: QLVX-965-16; do Viện vắc xin và sinh phẩm Y tế (IVAC) – Việt Nam sản xuất.

– Vắc xin Tetraxim: phòng 04 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt); SĐK: QLVX-826-14; do Công ty Sanofi Pastuer S.A – Pháp sản xuất; Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu.

– Vắc xin Pentaxim: phòng 05 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, bệnh do Hib); SĐK QLVX-991-17; do Công ty Sanofi Pasteur S.A (Pháp) sản xuất; Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu.

– Vắc xin ComBE Five (Liquid): phòng 05 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bệnh do Hib); SĐK QLVX-1040-17; do Công ty Biological E. Limited (Ấn Độ) sản xuất, Công ty cổ phần Y tế Đức Minh nhập khẩu.

– Vắc xin Hexaxim: phòng 06 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, bệnh do Hib); số giấy đăng ký lưu hành (SĐK): QLVX-1076-17; do Công ty Sanofi Pasteur S.A (Pháp) sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu.

– Vắc xin Infanrix Hexa: phòng 06 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, bệnh do Hib); SĐK: QLVX-989-17; do Công ty GlaxoSmithKline Biological S.A (Bỉ) sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu.

Để đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tiêm chủng của nhân dân tăng cao do điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, nóng ẩm mưa nhiều, muỗi và véc tơ truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng và các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn:

– Có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng, đấu thầu, mua sắm (bao gồm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn vắc xin trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) nhằm đảm bảo kịp thời có đủ vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván.

  1. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế có thực hiện hoạt động tiêm phòng, Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên:

– Có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng, đấu thầu, mua sắm (bao gồm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn vắc xin trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) nhằm đảm bảo kịp thời có đủ vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván.

  1. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Đơn vị báo cáo về Cục Quản lý Dược (theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và hòm thư qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn) và Cục Y tế dự phòng (theo địa chỉ: 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) để được giải quyết theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c)
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c)
– Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c)
– Cục Y tế Dự phòng (để p/hợp);
– Viện Vệ sinh dịch tễ TW;
– Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;
– Các Phó Cục trưởng (để p/hợp chỉ đạo);
– Website của Cục QLD;
-Tạp chí DMP (để đăng tải);
– Lưu: VT, KD.

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

 

Công văn 13266/QLD-KD năm 2018 về việc đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

13266_QLD-KD_2018_VNRAS

13266_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!