Công văn 12246/QLD-VP rà soát địa chỉ nơi nhận công văn

1090
Công văn 12246/QLD-VP
Công văn 12246/QLD-VP
5/5 - (4 bình chọn)

Công văn 12246/QLD-VP rà soát địa chỉ nơi nhận công văn

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12246/QLD-VP
V/v rà soát địa chỉ nơi nhận công văn
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:
– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc;
– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh Mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đang thực hiện việc gửi văn thư đến các đơn vị theo địa chỉ nơi nhận đơn vị đã đăng kí. Tuy nhiên hiện nay có nhiều văn thư bị hoàn trả do địa chỉ nơi nhận không chính xác, gây ảnh hưởng đến công tác của Cục và của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số đơn vị lại có nhu cầu nhận trực tiếp công văn tại Văn phòng Cục Quản lý dược. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đảm bảo văn thư gửi đến doanh nghiệp được đầy đủ, kịp thời và đúng địa chỉ, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị:

1. Rà soát, cập nhật địa chỉ, số điện thoại và fax của đơn vị tiếp nhận công văn theo đường bưu điện, tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn/Văn phòng Cục/Địa chỉ các đơn vị. Trường hợp danh sách rà soát chưa có tên đơn vị hoặc thông tin chưa chính xác, các đơn vị có công văn bổ sung thông tin gửi về Cục Quản lý dược.

2. Đối với các đơn vị có nhu cầu nhận trực tiếp công văn tại Cục quản lý Dược (tại phòng 104-Nhà A-Bộ Y tế), đề nghị có văn bản chính thức cử cán bộ tiếp nhận trực tiếp (bao gồm: Họ tên, số CMND, số điện thoại liên lạc khi cần).

3. Công văn của doanh nghiệp đề nghị gửi về Văn phòng Cục quản lý Dược, địa chỉ: 138A-Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 30/7/2016, kèm theo file mềm gửi theo địa chỉ email: vpcucđ[email protected] để Cục Quản lý Dược cập nhật thông tin về địa chỉ nơi nhận và người nhận công văn.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG (ĐÃ KÝ)

Công văn 12246/QLD-VP rà soát địa chỉ nơi nhận công văn

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

12246_QLD_VP_VNRAS

Địa chỉ công ty rà soát: Địa_chỉ_Công_ty_rà_soát

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!