Công văn 12173/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

998
Công văn 12173/QLD-ĐK
Công văn 12173/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 12173/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12173/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

ST

T

Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Acyclovir Vpc 200 VD-16005-11 30/12/2017 Công ty CP.DP Cửu Long Acyclovir USP37 Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321 China
2 Losartan 25 Mg VD-16522-12 06/03/2018 Công ty CP.DP Cửu Long Losartan potasium ƯSP38 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A , Vengal Rao Nagar, Hyderabad-3 8 India
3 Nalidixic 500Mg VD-16007-11 30/12/2017 Công ty CP.DP Cửu Long Acid Nalidixic BP2013 Unimark Remedies Ltd 41/42, GIDC, lst Phase, Vapi- 396 195 Dist Valsad, Gujarat India
4 Piroxicam lOMg VD-16233-12 06/03/2018 Công ty CP.DP Cửu Long Piroxicam USP36 Jintan Qianyao Pharmaceutical Raw Material Factory Zhuangzhou , Baita Town , Jintan City , Jiangsu Province China
5 Vicef 300 VD-14273-11 30/12/2017 Công ty CP.DP Cửu Long Cefdinir USP38 Nectar Lifesciences Ltd. India s.c.o. 38,39, Sector 9-D, Chandigarh-160 003 (India) India
6 Shinetadeno VD-21790-14 19/09/2019 Công ty cổ phần dược phẩm ME DI SUN Pygeum Aíricanum Extract NSX Shenzhen Naturactive Inc. 5F, No. 28 Offíce Block, Nanshan Jiangong Village, Nanshan District, Shenzhen 518052 p. R. China China

Công văn 12173/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

12173_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!