Công văn 12171/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

1148
Công văn 12171/QLD-ĐK
Công văn 12171/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 12171/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12171/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

DANH MỤC ĐÍNH KÈM

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Bratorex-Dexa VD-17907-12 20/12/2017 Công ty cổ phần dược phâm Hà Nội Dexamethasone

sodium

phosphate

NSX Zhejiang

Pharmaceutical

Co.,Ltd

No. 1 Xianyao Road, Xianịu, Zhejiang, China China
2 Isotic

Moxisone

VD-17825-13 01/04/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội Dexamethasone

sodium

phosphate

NSX Zhejiang

Pharmaceutical

Co..Ltd

No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Onlizin VD-25163-16 05/09/2021 Công ty cổ phần dược phâm Hà Nội Xylomethazolin e hydroclorid BP2012 Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co., ltd No.5 Gutian Road, Wuhan, China China
4 Mifentras 10 QLDB-438-14 30/12/2017 Công ty cô phân dược phàm Hà Nội Miíepristone CP2010 Zhejiang Xianju Junye

Pharmaceutical Co., Ltd

Nol, Lingxiu road, Xianju Modern Industrial Centralization Zone, Xianju, Zhejiang, China China
5 Cinnarizin VD-26799-17 22/06/2022 Công ty cô phân dược phẩm Hà Nội Cinnarizine EP 7 < Ray Chemical Private Limited No.41, KHB Industrial Aera, Yelananka, Bangalore Palace Road – 560064, India India
6 Collydexa VD-26800-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội Dexamethasone

sodium

phosphate

EP 7 Zheịiang

Pharmaceutical

Co.,Ltd

No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
7 Collydexa VD-26800-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội Naphazoline

nitrate

BP2014 Raj Pioneer Laboratories (India) PVT., Ltd Shop No.322A, City Centre, 570, Mahatma Gandhi Rd, Chhoti Gwaltoli, Indore, Madhya Pradesh 452001, India K

India

8 Collydexa VD-26800-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội Vitamin B2 USP 38 Hubei Guangji

Pharmaceutical

Co..Ltd

No. 1 Jiangdi Road, Wuxue City, Hubei Province, China China
9 Gentamin VD-26801-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phâm Hà Nội Gentamicin

sullàte

USP 34 Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd No.l YanfuRoad, Zhifu District, Yantai City, Shandong Province, China China
10 Mebendazole VD-26802-17 22/06/2022 Công ty cô phân dược phẩm Hà Nội Mebendazole BP2014 Kamalle Pharmaceutical Co., Ltd Ls Raheja marg, Raheja towhship, Malad east, Mumbai 400097, India India
11 Ophazidon VD-26803-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội Paracetamol USP35 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co.,Ltd No. 368, .ĩianshe Street Hengshui City Hebei Province, China
12 Ophazidon VD-26803-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phâm Hà Nội Paracetamol USP 35 Anqui Luan

Pharmaceutical

Co.,Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandone, China China
13 Ophazidon VD-26803-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phâm Hà Nội Cafein USP 36 CSPC Innovation pharmaceutical Co., Ltd No. 36 Fuqiang Western Road Luanpheng County Shijiazhưang City Hebei Province, China China
14 Vitamin BI VD-26804-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội Thiamine

mononitrate

BP2011 Huazhong pharmaceutical Co., Ltd No. 71 west chunyuan road, xiangyang City, Hubei Province, China China

 

Công văn 12171/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

12171_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!