Công văn 11690/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

1135
Công văn 11690/QLD-ĐK
Công văn 11690/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 11690/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 11690/QLD-ĐKV/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 661/2017/CV-CPC1HN ngày 07/06/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khấu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 03 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 và Công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/03/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

Danh mục đính kèm

Tên thuốc (1) SDK

(2)

Ngày hết hạn SDK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liêu, dang muối…)

‘ (5)

Tiêu

chuẩn

dược

chẩt

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

BFS-

Naloxone

VD-

23379-15

09/09/2020 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Naloxonhydroclorid

(dướidạngNaloxonhydrocloriddihydrat)

BP

2009

Siegfried AG Untere

Bruhlstrasse 4, 4800 Zofingen, Switzerland

Switzerland
Dobutamin-

BFS

VD-

26125-17

06/02/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Dobutamin HC1 USP

38

Excel la GmbH Nurnberger Str 12 90537 Feucht Germany
Nimovaso

sol

VD-

26126-

17

06/02/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Nimodipin EPS Shandong Xinhua Pharmaceutica 1 Co., Ltd 14 Dongyi Road Zhangdian District, Zibo, Shandong, P.R. Chi na, Hutian Chemical Zone, Zibo City Shandong, P.R China China

 

Công văn 11690/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

11690_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!