Công văn 11258/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

685
Công văn 11258/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11258/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)
Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày  tháng  năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

 

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

 

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số /QLD-ĐK ngày  tháng  năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc (1) SĐK (2) Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối ….)                 (5) Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ NSX nguyên liệu (8) Nước sản xuất (9)
1 Pharterpin VD-23551-

15

17/12/2020 CTCPDP Hà Nội Terpin hydrat DĐVN IV Hindustan mint and agro & product Pvt, ltd India Barehseni street, Chandáui – 202412, Uttar Pradesh, India India
2 Naphazolin VD-27873-

17

19/09/2022 CT CPDP Hà Nội Naphazolin nitrat BP 2014 Raj Pioneer Laboratories (India) pvt.ltd. No.322A,City centre, 570, Mahatma Gandhi Rd, Chhoti Gwaltoli, Indore, Madhya Pradesh 452001, India India
  Vitamin B1 VD-27874-

17

19/09/2022 CTCPDP Hà Nội Riboflavin USP38 Hubei Guangji pharmaceutical CO., ltd No.l Jiangdi road, Wuxue City, Hubei, China China
4 Limcee VD-23103-

15

09/09/2020 Công ty Cổ phần Dược TW 1 Mediplantex

 

 

Acid Ascorbic BP 2012 CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd No.236 Huanahe Street Hightech Industrial Development Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province China

Công văn 11258/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11258_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!