Công văn 1116/BHYT-DVT vướng mắc trong TT Alphachymotrypsin theo BHYT

861
Công văn 1116/BHXH-DVT năm 2018
Công văn 1116/BHXH-DVT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1116/BHXH-DVT
V/v vướng mắc trong thanh toán thuốc Alphachymotrypsin theo chế độ BHYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nhận được ý kiến của Sở Y tế một số tỉnh, thành phố, một số cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và của một số doanh nghiệp cung ứng thuốc đề nghị xem xét tiếp tục thanh toán chi phí thuốc Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi ngoài chỉ định “điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng” và thời gian thanh toán theo chỉ định mới là sau 03 tháng kể từ khi Bộ Y tế hướng dẫn và đăng tải Công văn số 22098/QLD-ĐK ngày 26/12/2017. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

  1. Ngày 26/12/2017 Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế ban hành Công văn số 22098/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin chỉ định đối với thuốc chứa hoạt chất Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi, theo đó thuốc chứa hoạt chất Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi được thống nhất chỉ định “điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng” kể từ ngày 26/12/2017 ngày Công văn số 22098/QLD-ĐK có hiệu lực (và được đăng tải công khai trên website của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế ngày 27/12/2017)

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế về Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), quỹ BHYT không thanh toán đối với trường hợp sử dụng thuốc không phù hợp với chỉ định trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt. Vì vậy, cơ quan BHXH không có căn cứ để thanh toán thuốc chứa hoạt chất Alphatrymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi trong trường hợp ngoài chỉ định “điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng” theo quy định tại Công văn số 22098/QLD-ĐK nêu trên.

  1. Thời gian 03 tháng được nêu tại mục 1.1 Công văn số 22098/QLD-ĐK là thời gian Bộ Y tế cho phép để các cơ sở đăng ký thuốc thực hiện thay đổi cách ghi chỉ định của thuốc trên nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc theo quy định mới.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện đúng hướng dẫn về chỉ định và thanh toán thuốc chứa hoạt chất Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi theo Công văn số 22098/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người bệnh./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
– Các đơn vị: CSYT, GĐB, TTKT, KTNB;
– Sở Y tế các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Dương;
– Trung tâm y tế: TP.Thái Nguyên; Bình Liêu- Quảng Ninh;
– BV GTVT Hải Phòng, BVĐK Quận Lê Chân, Bệnh viện An Dương, BVĐK Đôn Lương, BVĐK Hải An (TP.Hải phòng), BVĐK tỉnh Sơn La, BVĐK Kinh Môn, BVĐK Huyện Nam Sách, BV Thanh Hà (Tỉnh Hải Dương) Công ty CP dược phẩm Hà Tây;
– Lưu: VT, DVT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Nguyễn Tá Tỉnh

 

Công văn 1116/BHYT-DVT năm 2018 về việc vướng mắc trong thanh toán thuốc Alphachymotrypsin theo Bảo hiểm Y tế.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 1116_BHXH_DVT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!