Công văn 102/BYT-TB-CT thực hiện Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế

2628
Công văn 102
5/5 - (7 bình chọn)

Công văn 102/BYT-TB-CT thực hiện Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 102/BYT-TB-CT
V/v thực hiện Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện các Hãng, các công ty nhập khẩu kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư).

Căn cứ Quyết định số 5007/QĐ-BYT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc áp dụng cơ chế hải quan một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp ngày 09/12/2015 giữa Bộ Y tế và đại diện các công ty, văn phòng đại diện các hãng kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế về trao đổi, phối hợp hướng dẫn và các khó khăn trong quá trình thực hiện Thông tư và áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Trên cơ sở nội dung trao đổi, thống nhất tại cuộc họp ngày 23/12/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Tổng Cục hải quan trong phối hợp hướng dẫn thực hiện danh mục trang thiết bị y tế kèm mã số HS thuộc diện quản lý cấp giấy phép nhập khẩu đã được Bộ Y tế và Tổng Cục hải quan thống nhất xây dựng, ban hành tại Phụ lục số I kèm theo Thông tư.

Để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các đơn vị nhập khẩu trong việc xác định, thông quan hàng hóa nhập khẩu và tránh phát sinh thủ tục hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) thông báo:

  1. Đối với các sản phẩm trang thiết bị y tế không thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được Bộ Y tế xác nhận theo quy định của Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2015, đề nghị được tiếp tục áp dụng và có giá trị pháp lý căn cứ theo quy định của Thông tư số 30/2015/TT-BYT (thay thế thông tư số 24/2011/TT-BYT).
  2. Đối với các mặt hàng chất thử, hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa, đơn vị nhập khẩu với mục đích sử dụng cho các ngành khác, không sử dụng trong lĩnh vực y tế, hoặc các mặt hàng nhập khẩu có mã số HS trùng với mã số HS trong mô tả hàng hóa được quy định tại Phụ lực số I ban hành kèm theo Thông tư, đề nghị hướng dẫn cho phép các đơn vị nhập khẩu được thông quan hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp đơn vị nhập khẩu khai báo và cam kết, chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng không dùng trong lĩnh vực y tế hoặc mặt hàng nhập khẩu được sử dụng độc lập không dùng cho thiết bị y tế và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện theo đúng quy định khác có liên quan.
  3. Đối với trang thiết bị y tế quy định tại mục 25 và 49 của Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư, trường hợp đơn vị không thực hiện được theo cơ chế hải quan một cửa do số lượng chủng loại và dung lượng các tài liệu đính kèm hồ sơ nhập khẩu trang thiết bị y tế lớn, trước mắt đơn vị có thể gửi hồ sơ giấy tờ theo quy định của Thông tư về Bộ Y tế (Vụ trang thiết bị và Công trình y tế), 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để thực hiện đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu.
  4. Thông tin về chuyển khoản nộp lệ phí đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia, đề nghị đơn vị gửi về theo tài khoản sau:

– Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Y tế

– Số tài khoản: 1700.1485.102.0749, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Ba Đình.

  1. Bộ Y tế đã phối hợp và đề nghị Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel triển khai 03 điểm hỗ trợ tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp theo thông tin sau:

– Tại Hà Nội: Tầng 44 Tòa nhà Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Tô Thị Vân Anh, email: [email protected], số điện thoại: 0976226272

– Tại Đà Nẵng: Tòa nhà bưu điện, 155 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Huỳnh Ngọc Anh Dũng, email: [email protected],

Số điện thoại: 0961061016; Trần Minh Luân, email: [email protected], số điện thoại: 0979094906.

– Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 6, số 163 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Hồ Quang Thoại, email: [email protected], số điện thoại: 08.62904115.

Đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Y tế (Vụ trang thiết bị và Công trình y tế) theo số điện thoại: 04.62732272, email: [email protected] để được xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên (danh sách đính kèm);
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế);

– Tổng Cục hải quan (Cục GSQL về hải quan, Cục Thuế XNK);

– Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tải);
– Lưu VT, TB-CT(03b).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Nguyễn Minh Tuấn

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY:

[sociallocker id=6157]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 102_BYT_TB_CT_VNRAS

VĂN BẢN GỐC: 102_BYT_TB_CT_VNRAS

ENGLISH VERSION: 102_BYT_TB_CT_English version

[/sociallocker]

Công văn 102/BYT-TB-CT thực hiện Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 102/BYT-TB-CT
V/v thực hiện Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện các Hãng, các công ty nhập khẩu kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư).

Căn cứ Quyết định số 5007/QĐ-BYT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc áp dụng cơ chế hải quan một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp ngày 09/12/2015 giữa Bộ Y tế và đại diện các công ty, văn phòng đại diện các hãng kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế về trao đổi, phối hợp hướng dẫn và các khó khăn trong quá trình thực hiện Thông tư và áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Trên cơ sở nội dung trao đổi, thống nhất tại cuộc họp ngày 23/12/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Tổng Cục hải quan trong phối hợp hướng dẫn thực hiện danh mục trang thiết bị y tế kèm mã số HS thuộc diện quản lý cấp giấy phép nhập khẩu đã được Bộ Y tế và Tổng Cục hải quan thống nhất xây dựng, ban hành tại Phụ lục số I kèm theo Thông tư.

Để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các đơn vị nhập khẩu trong việc xác định, thông quan hàng hóa nhập khẩu và tránh phát sinh thủ tục hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) thông báo:

  1. Đối với các sản phẩm trang thiết bị y tế không thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được Bộ Y tế xác nhận theo quy định của Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2015, đề nghị được tiếp tục áp dụng và có giá trị pháp lý căn cứ theo quy định của Thông tư số 30/2015/TT-BYT (thay thế thông tư số 24/2011/TT-BYT).
  2. Đối với các mặt hàng chất thử, hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa, đơn vị nhập khẩu với mục đích sử dụng cho các ngành khác, không sử dụng trong lĩnh vực y tế, hoặc các mặt hàng nhập khẩu có mã số HS trùng với mã số HS trong mô tả hàng hóa được quy định tại Phụ lực số I ban hành kèm theo Thông tư, đề nghị hướng dẫn cho phép các đơn vị nhập khẩu được thông quan hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp đơn vị nhập khẩu khai báo và cam kết, chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng không dùng trong lĩnh vực y tế hoặc mặt hàng nhập khẩu được sử dụng độc lập không dùng cho thiết bị y tế và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện theo đúng quy định khác có liên quan.
  3. Đối với trang thiết bị y tế quy định tại mục 25 và 49 của Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư, trường hợp đơn vị không thực hiện được theo cơ chế hải quan một cửa do số lượng chủng loại và dung lượng các tài liệu đính kèm hồ sơ nhập khẩu trang thiết bị y tế lớn, trước mắt đơn vị có thể gửi hồ sơ giấy tờ theo quy định của Thông tư về Bộ Y tế (Vụ trang thiết bị và Công trình y tế), 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để thực hiện đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu.
  4. Thông tin về chuyển khoản nộp lệ phí đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia, đề nghị đơn vị gửi về theo tài khoản sau:

– Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Y tế

– Số tài khoản: 1700.1485.102.0749, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Ba Đình.

  1. Bộ Y tế đã phối hợp và đề nghị Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel triển khai 03 điểm hỗ trợ tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp theo thông tin sau:

– Tại Hà Nội: Tầng 44 Tòa nhà Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Tô Thị Vân Anh, email: [email protected], số điện thoại: 0976226272

– Tại Đà Nẵng: Tòa nhà bưu điện, 155 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Huỳnh Ngọc Anh Dũng, email: [email protected],

Số điện thoại: 0961061016; Trần Minh Luân, email: [email protected], số điện thoại: 0979094906.

– Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 6, số 163 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Hồ Quang Thoại, email: [email protected], số điện thoại: 08.62904115.

Đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Y tế (Vụ trang thiết bị và Công trình y tế) theo số điện thoại: 04.62732272, email: [email protected] để được xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên (danh sách đính kèm);
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế);

– Tổng Cục hải quan (Cục GSQL về hải quan, Cục Thuế XNK);

– Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tải);
– Lưu VT, TB-CT(03b).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Nguyễn Minh Tuấn

VĂN BẢN DẠNG WORD: 102_BYT_TB_CT_VNRAS

VĂN BẢN GỐC: 102_BYT_TB_CT_VNRAS

ENGLISH VERSION: 102_BYT_TB_CT_English version

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!