Quyết định 6328/QĐ-BYT năm 2018 ban hành nội dung kiểm tra,...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6328/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm...

Quyết định 3449/QĐ-BYT ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình...

Bộ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   số:3449 /QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 6  năm...

Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 3780/LĐTBXH-TE báo cáo thực hiện cấp thẻ BHYT, khám,...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3780/LĐTBXH-TE V/v...

Thông báo 266/TB-VPCP KL của Phó thủ tướng CP tại cuộc...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 266/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 07...

Công văn 16944/QLD-CL năm 2018 về thuốc chứa dược chất Valsartan

Công văn 16944/QLD-CL năm 2018 về việc thuốc chứa dược chất Valsartan Căn cứ thông báo của Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu...

Quyết định 60/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 bổ...

Quyết định 60/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 bổ sung. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Công văn 22762/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc để phục vụ...

Công văn 22762/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc để phục vụ công tác đấu thầu đợt 2 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...

Danh sách cơ sở được cấp GCNĐĐKKDD phạm vi xuất, nhập...

Danh sách cơ sở được cấp GCNĐĐKKDD (giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm) phạm vi xuất khẩu, nhập khẩu thuốc,...

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh –...

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh - Các quy trình khảo nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM Ban hành kèm theo...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ