Viện KĐQG Vắc xin và Sinh phẩm Y tế được phép cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

1212
được cấp phép cung cấp dịch vụ
5/5 - (5 bình chọn)

Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế được phép cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Ngày 2/8/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký chứng nhận số 1864/TĐC-ĐL cho Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Với định hướng phát triển Viện giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch dài hạn  đến năm 2030, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế liên tục hoàn thiện năng lực chuyên môn toàn diện: xây dựng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn GLP; phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp II; phòng xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đến nay đơn vị có thể cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành quy định điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, Phòng Vật tư -Trang thiết bị, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế đã chuẩn bị hồ sơ đủ điều kiện đạt đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường bao gồm tư cách pháp nhân, cơ sở vật chất kỹ thuật, quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực đăng ký hoạt động, nhân sự và hệ thống quản lý phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025 để được cấp chứng nhận.

Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế đủ điều kiện đạt đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường sẽ giúp Viện khẳng định hơn  năng lực chuyên môn của đơn vị và đặc biệt đảm bảo toàn diện chất lượng các chỉ tiêu kiểm tra tính an toàn vắc xin, sinh phẩm y tế, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị.

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!