Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 23/3/2018

1145
Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 23/3/2018
Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 23/3/2018
5/5 - (3 bình chọn)

Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 23/3/2018

– Tổng hợp kê khai thuốc nhập khẩu tính đến 23/3/2018

– Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu tính đến 23/3/2018

– Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước tính đến 23/3/2018

– Tổng hợp kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo báo cáo của SYT các tỉnh tính đến 23/3/2018

Danh sách được công bố trên cổng thông tin điện tử Cục quản lý Dược dav.gov.vn

Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 23/3/2018

DOWNLOAD CÁC BẢN CẬP NHẬT TẠI ĐÂY

2632018_Tong_hop_KKL_thuoc_NK_tinh_den_ngay_23.03.2018 2632018_Tong_hop_KKL_thuoc_SXTN_theo_BC_cua_cac_SYT_tinh_den_ngay_23.03.2018 Tong_hop_KK_thuoc_sx_trong_nuoc_tinh_den_ngay_23.03.2018

Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay_23.03.2018

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!