Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29/12/2017

1570
Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29.12.2017
Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29.12.2017
Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29/12/2017
5 (100%) 2 votes

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29.12.2017

Nội dung kê khai:

  • Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu
  • Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu
  • Tổng hợp kê khai lại thuốc sản xuất trong nước theo báo cáo của các Sở y tế
  • Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước

Nguồn dav.gov.vn

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29/12/2017

DOWNLOAD BẢN FULL KÊ KHAI GIÁ THUỐC

[sociallocker id=7424]

312018_Tong_hop_KKL_thuoc_NK_tinh_den_ngay_29.12.2017 312018_Tong_hop_KKL_thuoc_SXTN_theo_BC_cua_cac_SYT_tinh_den_ngay_29.12.2017 Tong_hop_KK_thuoc_sx_trong_nuoc_tinh_den_ngay_29.12.2017 Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay_29.12.2017

[/sociallocker]

Copy vui lòng dẫn nguồn vnras.com