Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

566
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2018
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
5 (100%) 1 vote

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

13_VBHN_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM